• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 Tekst & Toelichting

Jong, Anneke de

9789492952219 - Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 Tekst & Toelichting

Artikelomschrijving

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2019. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart 2019 (Staatsblad 2019, 155). De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2019 luidt. Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2019. Deze zevende druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2019 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen. Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving. Over de redactie: - Mr. A. de Jong is wetgevingsjurist bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Ir. J.W. Pothuis is senior specialist bij Arcadis

Specificaties

Auteur Jong, Anneke de
ISBN/EAN 9789492952219
Druk 7
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 68,26
Verwachte bezorgdatum: 26-05

Artikelomschrijving

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2019. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart 2019 (Staatsblad 2019, 155). De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2019 luidt. Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2019. Deze zevende druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2019 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen. Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving. Over de redactie: - Mr. A. de Jong is wetgevingsjurist bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Ir. J.W. Pothuis is senior specialist bij Arcadis

Specificaties

Auteur Jong, Anneke de
ISBN/EAN 9789492952219
Druk 7