• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

It leafst bin ik in fugel: Poezy foar elkenien fan 9-99 jier

9789492176899 - It leafst bin ik in fugel: Poezy foar elkenien fan 9-99 jier

Artikelomschrijving

It leafst bin ik in fûgel Poëzy foar bern fan 9-99 jier Mei gedichten fan: Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma Yllustraasjes fan: Marijke Klompmaker Foarmjouwing: Anton Feddema Frysk, ynbûn, 48 siden, útjouwerij Afûk

Specificaties

ISBN/EAN 9789492176899
Druk 1
€ 12,50
Verwachte bezorgdatum: 14-10

Artikelomschrijving

It leafst bin ik in fûgel Poëzy foar bern fan 9-99 jier Mei gedichten fan: Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma Yllustraasjes fan: Marijke Klompmaker Foarmjouwing: Anton Feddema Frysk, ynbûn, 48 siden, útjouwerij Afûk

Specificaties

ISBN/EAN 9789492176899
Druk 1