• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies

Doel, van den Peter

9789491743979 - Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies

Artikelomschrijving

Het Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies is bedoeld voor zowel financieel deskundige ambtenaren en controllers, als raads- en collegeleden en niet-financieel deskundigen. Het blijft een praktijkboek: naast de wettelijke regelingen is er veel aandacht voor de praktische kant. U vindt dan ook niet alleen antwoord op vragen over de wetgeving (formaliteiten), maar vooral ook antwoorden op vragen van financiële (beleids)ambtenaren, managers en bestuurders uit de praktijk. Die praktijk blijkt in veel gevallen weerbarstiger te zijn dan de theorie. Dat komt vooral door de veelheid aan regelgeving op rijks-, ministerieel en plaatselijk niveau. Het gaat daarom niet in de eerste plaats om de cijfers, maar om wat die cijfers voorstellen of waar ze voor staan. Het gaat dus vooral om het verhaal en/of de toelichting achter de cijfers. In deze tweede uitgave wordt ingegaan op de gevolgen van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, maar ook de recente ontwikkelingen op het gebied van planning- en controldocumenten. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de visie Government Governance, ofwel goed bestuur. Deze visie heeft betrekking op de beginselen van deugdelijk overheidsbestuur en is een leidraad voor goed openbaar bestuur. Het uitgangspunt van deze visie is sturen, beheersen, controle en verantwoorden. Ook is er een beter evenwicht tussen de informatie over beleid, control en financiën. Er wordt ingegaan op de psychologie van planning en control.

Specificaties

Auteur Doel, van den Peter
ISBN/EAN 9789491743979
Druk 2
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Het Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies is bedoeld voor zowel financieel deskundige ambtenaren en controllers, als raads- en collegeleden en niet-financieel deskundigen. Het blijft een praktijkboek: naast de wettelijke regelingen is er veel aandacht voor de praktische kant. U vindt dan ook niet alleen antwoord op vragen over de wetgeving (formaliteiten), maar vooral ook antwoorden op vragen van financiële (beleids)ambtenaren, managers en bestuurders uit de praktijk. Die praktijk blijkt in veel gevallen weerbarstiger te zijn dan de theorie. Dat komt vooral door de veelheid aan regelgeving op rijks-, ministerieel en plaatselijk niveau. Het gaat daarom niet in de eerste plaats om de cijfers, maar om wat die cijfers voorstellen of waar ze voor staan. Het gaat dus vooral om het verhaal en/of de toelichting achter de cijfers. In deze tweede uitgave wordt ingegaan op de gevolgen van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, maar ook de recente ontwikkelingen op het gebied van planning- en controldocumenten. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de visie Government Governance, ofwel goed bestuur. Deze visie heeft betrekking op de beginselen van deugdelijk overheidsbestuur en is een leidraad voor goed openbaar bestuur. Het uitgangspunt van deze visie is sturen, beheersen, controle en verantwoorden. Ook is er een beter evenwicht tussen de informatie over beleid, control en financiën. Er wordt ingegaan op de psychologie van planning en control.

Specificaties

Auteur Doel, van den Peter
ISBN/EAN 9789491743979
Druk 2