Menu
Sluiten

MBA Financiering met resultaat Theorieboek

Lammers, A.
ISBN/EAN 9789491725807
Druk 1
Dit studieboek heeft tot doel om u optimaal voor te bereiden op het vak Financiering van het examen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Deel I van het boek behandelt de werkzaamheden voorafgaand aan de verslagperiode, waarbij strategische doelstellingen, investeringsbeslissingen, beslissingen over de rechtsvorm en financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen en het maken van een financiële begroting centraal staan. Deel II van het boek gaat over de werkzaamheden tijdens de verslagperiode, met aandacht voor werkkapitaalmanagement en managementrapportages (waarin onder andere worden opgenomen: activiteitsratio's, intensieve financiering en indexcijfers). In het derde deel staan de werkzaamheden na afloop van de verslagperiode centraal, waarbij de externe jaarrekening (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) wordt opgesteld, analyses van de jaarrekening worden gemaakt - in de vorm van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit - en de waarde van de onderneming wordt bepaald. In dit boek is veel aandacht besteed aan helder taalgebruik. Ook de opmaak met veel voorbeelden, kernwoorden buiten de tekst en een uitgebreid register maken dit studieboek overzichtelijk, het ondersteunt u bij het leren. Bij dit theorieboek behoort een opgavenboek met vraagstukken per hoofdstuk. Het opgavenboek biedt toegang tot een digitale leeromgeving met aanvullende opgaven, begrippentrainers en examentrainingen. In het los verkrijgbare uitwerkingenboek zijn niet alleen de oplossingen opgenomen maar ook motiveringen daarvan.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

MBA Financiering met resultaat Theorieboek

Lammers, Annemieke
ISBN/EAN
9789463170970

Druk
3

Dit studieboek heeft tot doel om u optimaal voor te bereiden op het vak Financiering van het examen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).Deel I van het boek behandelt de werkzaamheden voorafgaandaan de verslagperiode, waarbij strategische doelstellingen,investeringsbeslissingen, beslissingen over de rechtsvorm enfinanciering met eigen vermogen of vreemd vermogen en het makenvan een financiële begroting centraal staan.Deel II van het boek gaat over de werkzaamheden tijdens deverslagperiode, met aandacht voor werkkapitaalmanagement enmanagementrapportages (waarin onder andere worden opgenomen:activiteitsratio's, intensieve fi nanciering en indexcijfers).In het derde deel staan de werkzaamheden na afl oop van de verslagperiodecentraal, waarbij de externe jaarrekening (balans, winst-enverliesrekeningen kasstroomoverzicht) wordt opgesteld, analysesvan de jaarrekening worden gemaakt - in de vorm van liquiditeit,solvabiliteit en rentabiliteit - en de waarde van de onderneming wordtbepaald.In dit boek is veel aandacht besteed aan helder taalgebruik. Ookde opmaak met veel voorbeelden, kernwoorden buiten de tekst eneen uitgebreid register maken dit studieboek overzichtelijk, hetondersteunt u bij het leren.Bij dit theorieboek behoort een opgavenboek met vraagstukkenper hoofdstuk. Het opgavenboek biedt toegang tot een digitaleleeromgeving met aanvullende opgaven, begrippentrainers enexamentrainingen. In het los verkrijgbare uitwerkingenboek zijn nietalleen de oplossingen opgenomen maar ook motiveringen daarvan.
€ 37,50
Vandaag besteld, 25-04 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten