Menu
Sluiten

Handboek milieurecht - 2010

Teunissen
ISBN/EAN 9789491073052
Druk 3
De Wet milieubeheer (trad op 1 maart 1993 in werking) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo, trad op 1 oktober 2010 in werking) vormen de kern. De Wabo integreerde een aantal toestemmingenstelsels uit wetten betreffende de fysieke leefomgeving (zoals de milieuvergunning uit de Wm, de bouwvergunning uit de Woningwet en de aanlegvergunning uit de Wro) in de omgevingsvergunning. De Wm de Wabo vormen, samen met de toepasselijke delen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een soort ‘Algemeen deel’ van het bestuursrechtelijke milieurecht. Naast deze twee algemene wetten is een aantal sectorale (bijzondere) milieuhygiënewetten blijven bestaan, voor zover ze onderwerpen regelen die niet in die twee algemene wetten konden worden ondergebracht. Voorbeelden zijn de Waterwet, de Wet bodembescherming, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.
€ 84,26
Vandaag besteld, 23-05 bezorgd
Aantal
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten