Menu
Sluiten

Ontslagrecht

Drongelen, J. van
ISBN/EAN 9789490962630
Druk 4
Dit boek is het derde deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het derde en laatste deel heeft betrekking op het ontslagrecht. Aanbod komen: de beëindiging met wederzijds goedvinden, van rechtswege, door opzegging. Het algemene opzegverbod, bijzondere opzeg-/beëindigingverboden; de noodzakelijk toestemming van de kantonrechter; de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden, het ontslag op staande voet; kennelijk onredelijk ontslag; ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter; het getuigschrift. In dit derde deel wordt veel aandacht geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en jurisprudentie, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek en het eerste en tweede deel. Ook is geprobeerd de leesbaarheid optimaal te doen zijn. Bij de vierde druk Na het verschijnen van de derde druk in 2011 is de Wet melding collectief ontslag ingrijpend gewijzigd, is de Wet arbeid mijnbouw Noordzee vervallen en zijn de aanpassingen in het ontslagbeleid en de uitvoeringspraktijk van het UWV WERKbedrijf doorgevoerd. Bij deze nieuwe druk is uit de rechtspraak opnieuw een selectie gemaakt en deze is verwerkt in de tekst. Ook is de literatuur geactualiseerd. De bijwerkdatum is 1 juli 2012. Bij de totstandkoming van de eerste en tweede druk van dit boek is Wil Fase nauw betrokken geweest en is zijn invloed op het uiteindelijke resultaat onmiskenbaar. Wil heeft aan deze druk niet meer meegewerkt. Als blijk van grote waardering voor het werk van Wil op het terrein van het (individuele) arbeidsrecht, is besloten om zijn naam onlosmakelijk aan deze uitgave verbonden te laten zijn. Over de
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Individueel Arbeidsrecht Ontslagrecht

Drongelen, J. van
ISBN/EAN
9789462511118

Druk
6

Dit boek is het derde deel van een drieluik waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Dit derde en laatste deel heeft betrekking op het ontslagrecht. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege. Vervolgens worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeidsovereenkomst en de vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift behandeld. In dit derde deel wordt veel aandacht geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en jurisprudentie, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek en het eerste en tweede deel. Ook is geprobeerd de leesbaarheid optimaal te doen zijn.
€ 39,50
Vandaag besteld, 01-06 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten