• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

MBA kostencalculatie met resultaten Theorieboek

Faber, Maud

9789463170871 - MBA kostencalculatie met resultaten Theorieboek

Artikelomschrijving

Kostencalculatie is voor vrijwel iedere ondernemingeen zeer belangrijk vakgebied. Het berekenen vano.a. de kostprijs en de winstopslag is namelijkvan groot belang voor het nemen van crucialebeslissingen, zoals het wel/niet produceren van eenbepaald product en het bepalen van de verkoopprijs.Daarnaast is kostencalculatie een belangrijkinstrument bij het analyseren en bijsturen van debedrijfsprocessen. In het vak MBA Kostencalculatieworden alle belangrijke (kosten)calculatiesbehandeld, zoals de kostprijsberekening, hetberekenen van de winstopslag, het doorberekenenvan de kosten en het berekenen van de kostenvan duurzame productiemiddelen. Dit gebeurt ineenvoudig taalgebruik en aan de hand van een grootaantal praktische voorbeelden.Bij het schrijven van dit boek is het examenprogrammavan het examen MBA Kostencalculatieals uitgangspunt genomen. Mede dankzij de velevoorbeelden en toelichtingen in dit boek, en samenmet het opgavenboek, het uitwerkingenboek ende digitale leeromgeving, bereidt dit studieboek uoptimaal voor op het af te leggen examen.

Specificaties

Auteur Faber, Maud
ISBN/EAN 9789463170871
Druk 3
€ 40,00
Verwachte bezorgdatum 26-04
5% korting op je studieboeken?
Bij aanschaf van 2 of meer verschillende Nederlandse boeken krijg je bij ons altijd 5% korting!

Artikelomschrijving

Kostencalculatie is voor vrijwel iedere ondernemingeen zeer belangrijk vakgebied. Het berekenen vano.a. de kostprijs en de winstopslag is namelijkvan groot belang voor het nemen van crucialebeslissingen, zoals het wel/niet produceren van eenbepaald product en het bepalen van de verkoopprijs.Daarnaast is kostencalculatie een belangrijkinstrument bij het analyseren en bijsturen van debedrijfsprocessen. In het vak MBA Kostencalculatieworden alle belangrijke (kosten)calculatiesbehandeld, zoals de kostprijsberekening, hetberekenen van de winstopslag, het doorberekenenvan de kosten en het berekenen van de kostenvan duurzame productiemiddelen. Dit gebeurt ineenvoudig taalgebruik en aan de hand van een grootaantal praktische voorbeelden.Bij het schrijven van dit boek is het examenprogrammavan het examen MBA Kostencalculatieals uitgangspunt genomen. Mede dankzij de velevoorbeelden en toelichtingen in dit boek, en samenmet het opgavenboek, het uitwerkingenboek ende digitale leeromgeving, bereidt dit studieboek uoptimaal voor op het af te leggen examen.

Specificaties

Auteur Faber, Maud
ISBN/EAN 9789463170871
Druk 3