• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Capita bestuurs(proces)recht

Marseille, A.T.

9789462902381 - Capita bestuurs(proces)recht

Artikelomschrijving

Het bestuursrecht regelt de behartiging van gemeenschapsbelangen en gemeenschapszorg. Het betreft zaken als veiligheid, een schoon milieu, economische groei, infrastructuur, onderwijs en sociale zekerheid. De behartiging van al die uiteenlopende belangen vindt plaats doordat overheidsinstanties bevoegdheden uitoefenen (belasting innen, bouwvergunningen verlenen, uitkeringen verstrekken) die speciaal voor dat doel aan hen zijn toegekend. Welke normen moet de overheid in acht nemen als ze deze bevoegdheden uitoefent? Hoe worden geschillen beslecht die over het handelen van de overheid kunnen ontstaan? In dit boek komen die vragen aan de orde. Ingegaan wordt op de centrale begrippen van het bestuursrecht (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit), op verschillende soorten bevoegdheden (gebonden en discretionaire bevoegdheden), de normering van bevoegdheden door de overheid zelf (beleidsregels), algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het evenredigheids-, gelijkheids- en vertrouwensbeginsel), het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten, het gebruik door de overheid van privaatrechtelijke bevoegdheden, het handhaven van regels door de overheid (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete), schadevergoeding en nadeelcompensatie en ten slotte de rechtsbescherming tegen het handelen van de overheid (procedures van bezwaar bij de overheid zelf en van beroep bij de bestuursrechter). Capita bestuurs(proces)recht is geschikt als inleiding in het bestuursrecht voor onderwijs aan de universiteit en het hbo.

Specificaties

Auteur Marseille, A.T.
ISBN/EAN 9789462902381
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Het bestuursrecht regelt de behartiging van gemeenschapsbelangen en gemeenschapszorg. Het betreft zaken als veiligheid, een schoon milieu, economische groei, infrastructuur, onderwijs en sociale zekerheid. De behartiging van al die uiteenlopende belangen vindt plaats doordat overheidsinstanties bevoegdheden uitoefenen (belasting innen, bouwvergunningen verlenen, uitkeringen verstrekken) die speciaal voor dat doel aan hen zijn toegekend. Welke normen moet de overheid in acht nemen als ze deze bevoegdheden uitoefent? Hoe worden geschillen beslecht die over het handelen van de overheid kunnen ontstaan? In dit boek komen die vragen aan de orde. Ingegaan wordt op de centrale begrippen van het bestuursrecht (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit), op verschillende soorten bevoegdheden (gebonden en discretionaire bevoegdheden), de normering van bevoegdheden door de overheid zelf (beleidsregels), algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het evenredigheids-, gelijkheids- en vertrouwensbeginsel), het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten, het gebruik door de overheid van privaatrechtelijke bevoegdheden, het handhaven van regels door de overheid (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete), schadevergoeding en nadeelcompensatie en ten slotte de rechtsbescherming tegen het handelen van de overheid (procedures van bezwaar bij de overheid zelf en van beroep bij de bestuursrechter). Capita bestuurs(proces)recht is geschikt als inleiding in het bestuursrecht voor onderwijs aan de universiteit en het hbo.

Specificaties

Auteur Marseille, A.T.
ISBN/EAN 9789462902381
Druk 1