• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Wet werk en zekerheid (WWZ)

9789462901957 - Wet werk en zekerheid (WWZ)

Artikelomschrijving

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigde het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend. Op 29 november 2013 werd het - toen nog - Wetsvoorstel werk en zekerheid aan de Tweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2015. Naar aanleiding van Kamervragen over de pretens onbedoelde en ongewenste gevolgen van de WWZ voor met name seizoenswerkers zijn met de Wet aanpak schijnconstructies additionele wijzigingen doorgevoerd. Deze brengen verandering aan in de berekening van de transitievergoeding en in het overgangsrecht. Met de Verzamelwet SZW 2016 zijn daarna opnieuw enkele reparaties uitgevoerd. Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht is nader uitgewerkt bij AMvB's en ministeriële regelingen, die in 2014 en 2015 zijn verschenen. Dit boek bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW, zoals deze vanaf 1 januari 2016 luidt. Behalve de hiervoor genoemde wetten is ook de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd hierin verwerkt. Gewijzigde wetteksten zijn voorzien van een grijs vlak. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Tevens zijn de navolgende AMvB's en ministeriële regelingen in deze uitgave opgenomen: * Ontslagregeling; * Regeling UWV ontslagprocedure; * Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding; * Regeling looncomponenten en arbeidsduur; * Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding; * Besluit overgangsrecht transitievergoeding; * Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter. Met deze geactualiseerde tekstuitgave beschikt u over alle relevante wet- en regelgeving op het terrein van het ontslagrecht en flexibele arbeid. Een absolute must have voor eenieder die zich met a

Specificaties

ISBN/EAN 9789462901957
Druk 4
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigde het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend. Op 29 november 2013 werd het - toen nog - Wetsvoorstel werk en zekerheid aan de Tweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2015. Naar aanleiding van Kamervragen over de pretens onbedoelde en ongewenste gevolgen van de WWZ voor met name seizoenswerkers zijn met de Wet aanpak schijnconstructies additionele wijzigingen doorgevoerd. Deze brengen verandering aan in de berekening van de transitievergoeding en in het overgangsrecht. Met de Verzamelwet SZW 2016 zijn daarna opnieuw enkele reparaties uitgevoerd. Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht is nader uitgewerkt bij AMvB's en ministeriële regelingen, die in 2014 en 2015 zijn verschenen. Dit boek bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW, zoals deze vanaf 1 januari 2016 luidt. Behalve de hiervoor genoemde wetten is ook de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd hierin verwerkt. Gewijzigde wetteksten zijn voorzien van een grijs vlak. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Tevens zijn de navolgende AMvB's en ministeriële regelingen in deze uitgave opgenomen: * Ontslagregeling; * Regeling UWV ontslagprocedure; * Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding; * Regeling looncomponenten en arbeidsduur; * Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding; * Besluit overgangsrecht transitievergoeding; * Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter. Met deze geactualiseerde tekstuitgave beschikt u over alle relevante wet- en regelgeving op het terrein van het ontslagrecht en flexibele arbeid. Een absolute must have voor eenieder die zich met a

Specificaties

ISBN/EAN 9789462901957
Druk 4