• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Wet werk en zekerheid geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde wetgeving

Houweling, A.R.

9789462901094 - Wet werk en zekerheid geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde wetgeving

Artikelomschrijving

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend.Op 29 november 2013 werd het - toen nog - Wetsvoorstel werk en zekerheid aan deTweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2015 (Verzamelwet), welke op 16 juli 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden en op 25 november 2014 door de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan. Naar aanleiding van Kamervragen over de pretens onbedoelde en ongewenste gevolgen van de WWZ voor met name seizoenswerkers, zijn met de - op 12 december 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden en op 2 juni 2015 door de Eerste Kamer aangenomen - Wet aanpak schijnconstructies (WAS) enkele additionele wijzigingen doorgevoerd. Deze brengen verandering aan in de berekening van de transitievergoeding en in het overgangsrecht. Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht is nader uitgewerkt bij AMvB's en ministeriële regelingen die deels in 2014 en deels in 2015 zijn verschenen. Dit boek bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW, zoals deze er vanaf 1 juli 2015 uitziet. Tevens is inzichtelijk gemaakt hoe relevante wetsartikelen luiden vanaf1 januari 2016 en vanaf 1 april 2016. Gewijzigde wetteksten zijn voorzien van een grijsvlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de WWZ, de Verzamelwet en de WAS wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Voorts zijn de navolgende AMvB's en ministeriële regelingen in deze uitgave opgenomen: * Ontslagregeling; * Regeling UWV ontslagprocedure; * Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding; * Regeling looncomponenten en arbeidsduur; * Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding; * Besluit overgangsrecht transitievergoeding.

Specificaties

Auteur Houweling, A.R.
ISBN/EAN 9789462901094
Druk 3
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend.Op 29 november 2013 werd het - toen nog - Wetsvoorstel werk en zekerheid aan deTweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2015 (Verzamelwet), welke op 16 juli 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden en op 25 november 2014 door de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan. Naar aanleiding van Kamervragen over de pretens onbedoelde en ongewenste gevolgen van de WWZ voor met name seizoenswerkers, zijn met de - op 12 december 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden en op 2 juni 2015 door de Eerste Kamer aangenomen - Wet aanpak schijnconstructies (WAS) enkele additionele wijzigingen doorgevoerd. Deze brengen verandering aan in de berekening van de transitievergoeding en in het overgangsrecht. Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht is nader uitgewerkt bij AMvB's en ministeriële regelingen die deels in 2014 en deels in 2015 zijn verschenen. Dit boek bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW, zoals deze er vanaf 1 juli 2015 uitziet. Tevens is inzichtelijk gemaakt hoe relevante wetsartikelen luiden vanaf1 januari 2016 en vanaf 1 april 2016. Gewijzigde wetteksten zijn voorzien van een grijsvlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de WWZ, de Verzamelwet en de WAS wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Voorts zijn de navolgende AMvB's en ministeriële regelingen in deze uitgave opgenomen: * Ontslagregeling; * Regeling UWV ontslagprocedure; * Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding; * Regeling looncomponenten en arbeidsduur; * Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding; * Besluit overgangsrecht transitievergoeding.

Specificaties

Auteur Houweling, A.R.
ISBN/EAN 9789462901094
Druk 3