• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Tekstuitgave Gemeentefinancien 2017

Verhagen, A.J.W.M.

9789462761919 - Tekstuitgave Gemeentefinancien 2017

Artikelomschrijving

Een compleet en actueel overzicht van de regelgeving op het brede terrein van de gemeentefinanciën is in deze tekstuitgave bijeengebracht. Het overzicht is beperkt tot de relevante regelgeving; formeel nog wel geldende maar in de praktijk uitgewerkte regelgeving is niet opgenomen omwille van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid van deze tekstuitgave. Niet-relevante bepalingen zijn evenmin opgenomen.De tekstuitgave bestaat uit zes onderdelen. Het eerste deel bevat de bepalingen uit de Grondwet en organieke wetten (Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen). Deel twee bevat de relevante bepalingen uit de Wet Houdbare overheidsfinanciën. In het derde deel volgen de comptabiliteitsvoorschriften van het BBV en Iv3. Deze zijn met ingang van 2017 volledig vernieuwd. Ook de beleidsindicatoren staan in deel 3. Het vierde deel behandelt de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, inclusief de bepalingen voor artikel 12. Het vijfde deel bevat de subsidieregels uit de Algemene wet bestuursrecht. In het zesde deel zijn de regels voor de treasury en het betalingsverkeer opgenomen. Diverse wettelijke bepalingen voor 2017 zijn nog niet gepubliceerd; zoals de actualisering van de Regeling informatieverstrekking sisa voor de jaarrekening 2016, en de actualisering van het Besluit decentralisatie en integratie-uitkeringen.

Specificaties

Auteur Verhagen, A.J.W.M.
ISBN/EAN 9789462761919
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 49,90
Verwachte bezorgdatum: 03-11

Artikelomschrijving

Een compleet en actueel overzicht van de regelgeving op het brede terrein van de gemeentefinanciën is in deze tekstuitgave bijeengebracht. Het overzicht is beperkt tot de relevante regelgeving; formeel nog wel geldende maar in de praktijk uitgewerkte regelgeving is niet opgenomen omwille van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid van deze tekstuitgave. Niet-relevante bepalingen zijn evenmin opgenomen.De tekstuitgave bestaat uit zes onderdelen. Het eerste deel bevat de bepalingen uit de Grondwet en organieke wetten (Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen). Deel twee bevat de relevante bepalingen uit de Wet Houdbare overheidsfinanciën. In het derde deel volgen de comptabiliteitsvoorschriften van het BBV en Iv3. Deze zijn met ingang van 2017 volledig vernieuwd. Ook de beleidsindicatoren staan in deel 3. Het vierde deel behandelt de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, inclusief de bepalingen voor artikel 12. Het vijfde deel bevat de subsidieregels uit de Algemene wet bestuursrecht. In het zesde deel zijn de regels voor de treasury en het betalingsverkeer opgenomen. Diverse wettelijke bepalingen voor 2017 zijn nog niet gepubliceerd; zoals de actualisering van de Regeling informatieverstrekking sisa voor de jaarrekening 2016, en de actualisering van het Besluit decentralisatie en integratie-uitkeringen.

Specificaties

Auteur Verhagen, A.J.W.M.
ISBN/EAN 9789462761919
Druk 1