• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiele sector

Nelemans, Mark

9789462510104 - Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiele sector

Artikelomschrijving

M.D.H. Nelemans, Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiële sector - Toezicht, handhaving, sancties en zorgplichten, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013 prof. em. mr. A. Brack* In de Inleiding (Hoofdstuk 1) wordt onomwonden gesteld dat maatschappelijk onverantwoord gedrag van financiële instellingen recentelijk veel ellende heeft veroorzaakt. Tegen de achtergrond van deze niet te bestrijden constatering beschrijft de auteur een drietal lagen van het juridisch-ethisch gefundeerde financiële toezicht. Hij ontleent aan de literatuur een 'model met drie schillen' (p. 9). De kern wordt gevormd door wettelijke regels (strafrecht, Wet Financieel Toezicht, overig bestuursrecht), de governancecodes (Corporate Governance Code en Code Banken) vormen een ring rondom de kern en in de buitenste schil zit de bedrijfsethiek met behulp waarvan kan worden vastgesteld wat vanuit maatschappelijk oogpunt overigens wenselijk gedrag is. De veel gebruikte metafoor van een ui met schillen is ook hier goed gekozen, maar dat neemt niet weg dat er ook gesproken kan worden van een misschien wel zinloze opeenstapeling van normen. Is het opnemen in een gedragscode van een verplichting om wet- en regelgeving na te leven eigenlijk geen dikdoenerij? En wat te denken van pas-toe-of-leg-uit in dit verband? Met het model met drie schillen is de indeling van dit compacte boek gegeven. Hoofdstuk 2 geeft een dwarsdoorsnee van de strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gesanctioneerde verplichtingen door - twee aan twee - vier 'delicten' te behandelen: marktmanipulatie en handel met voorwetenschap, tesamen vormend het Europeesrechtelijke verzamelbegrip marktmisbruik, enerzijds, en het kartelverbod en het verbod op misbruik van een economische machtspositie, anderzijds. Het eerstgenoemde tweetal zijn echte, strafrechtelijk gesanctioneerde, delicten. Het andere tweetal is afkomstig uit het mededingingsrecht en wordt bestuursrechtelijk gehandhaafd, zij het met strafrechtelijke accenten in opkomst. Hoofdstuk 3 i

Specificaties

Auteur Nelemans, Mark
ISBN/EAN 9789462510104
Druk 1
€ 28,50
Verwachte bezorgdatum: 26-02
5% korting op je studieboeken?
Bij aanschaf van 2 of meer verschillende Nederlandse boeken krijg je bij ons altijd 5% korting!

Artikelomschrijving

M.D.H. Nelemans, Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiële sector - Toezicht, handhaving, sancties en zorgplichten, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013 prof. em. mr. A. Brack* In de Inleiding (Hoofdstuk 1) wordt onomwonden gesteld dat maatschappelijk onverantwoord gedrag van financiële instellingen recentelijk veel ellende heeft veroorzaakt. Tegen de achtergrond van deze niet te bestrijden constatering beschrijft de auteur een drietal lagen van het juridisch-ethisch gefundeerde financiële toezicht. Hij ontleent aan de literatuur een 'model met drie schillen' (p. 9). De kern wordt gevormd door wettelijke regels (strafrecht, Wet Financieel Toezicht, overig bestuursrecht), de governancecodes (Corporate Governance Code en Code Banken) vormen een ring rondom de kern en in de buitenste schil zit de bedrijfsethiek met behulp waarvan kan worden vastgesteld wat vanuit maatschappelijk oogpunt overigens wenselijk gedrag is. De veel gebruikte metafoor van een ui met schillen is ook hier goed gekozen, maar dat neemt niet weg dat er ook gesproken kan worden van een misschien wel zinloze opeenstapeling van normen. Is het opnemen in een gedragscode van een verplichting om wet- en regelgeving na te leven eigenlijk geen dikdoenerij? En wat te denken van pas-toe-of-leg-uit in dit verband? Met het model met drie schillen is de indeling van dit compacte boek gegeven. Hoofdstuk 2 geeft een dwarsdoorsnee van de strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gesanctioneerde verplichtingen door - twee aan twee - vier 'delicten' te behandelen: marktmanipulatie en handel met voorwetenschap, tesamen vormend het Europeesrechtelijke verzamelbegrip marktmisbruik, enerzijds, en het kartelverbod en het verbod op misbruik van een economische machtspositie, anderzijds. Het eerstgenoemde tweetal zijn echte, strafrechtelijk gesanctioneerde, delicten. Het andere tweetal is afkomstig uit het mededingingsrecht en wordt bestuursrechtelijk gehandhaafd, zij het met strafrechtelijke accenten in opkomst. Hoofdstuk 3 i

Specificaties

Auteur Nelemans, Mark
ISBN/EAN 9789462510104
Druk 1