Menu
Sluiten
  • Home
  • Product
  • wet op de ondernemingsraden wor 2014
Bekijk

Wet op de ondernemingsraden WOR 2014

Hofstee, L.I.
ISBN/EAN
9789462151796
Druk
1

In deze handige pocketuitgave vind je de volledige tekst van de, per juli 2013 herziene, Wet op de Onder-nemingsraden met deskundige toelichting van Inge Hofstee en Otto Albers. Je voordeel: *elk artikel wordt afgesloten met een duidelijke toelichting; *het maakt de WOR makkelijk toepasbaar op je dagelijks functioneren; *de wettekst in handige pocket, handig voor in je tas. Wijzigingen voor 2014 * Per 19 juli 2013 is de herziene wet in werking getreden. Door de wetswijziging is een deel van het medezeggenschapsrecht sterk gemoderniseerd. * Allereerst is er een en ander ten aanzien van het scholingsrecht veranderd. Een WOR heffing is de ondernemer niet langer verschuldigd. Wel dient de ondernemer alle kosten van scholing en vor-ming van de ondernemingsraadleden te betalen. Hiertoe zal de SER ook richtbedragen gaan opnemen. * De SER heeft in dit kader een speciale taak gekregen: "het bevorderen van de medezeggenschap". * Ten aanzien van de rol van de bedrijfscommissies zijn ook grote wijzigingen doorgevoerd. Kort ge-zegd zijn de verplichtingen ten opzichte van de bedrijfscommissies komen te vervallen, zoals de verplichte bemiddeling voordat de kantonrechter kan worden geraadpleegd. * De medezeggenschap in internationale concerns heeft ook een plek gekregen in de WOR. In de wet is nu namelijk opgenomen dat de ondernemer verplicht is informatie te verstrekken over de zeggenschapsverhoudingen in de (internationale) groep waarvan de onderneming deel uitmaakt. * Tot slot is er een en ander gewijzigd omtrent de verkiesbaarheid. Een werknemer is daardoor dus niet langer afhankelijk van een vakbond of 30 handtekeningen. Achtergronden auteurs: Mevouw mr. L.I.Hofstee is verbonden aan Boontje Advocaten arbeidsrecht te Amsterdam. Mr. O. Albers was verbonden aan Höcker advocaten.

Uitverkocht


WOR, tekst en commentaar 2017

Hofstee, L.I.
ISBN/EAN
9789462155084
Druk
1

De belangrijkste wijziging in 2016 voor de medezeggenschap is de uitbreiding van het instemmingsrecht terzake pensioenovereenkomsten. Artikel 27 lid 1 sub a is gewijzigd, evenals lid 7. Voorts is artikel 31f ingevoerd. Kort gezegd heeft de ondernemingsraad nu instemmingsrecht bij elke vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling tenzij de pensioenregeling in een cao is vastgelegd of het een bedrijfstakpensioenregeling betreft. Daarnaast is eindelijk de Wet Huis voor klokkenluiders ingevoerd. In dat kader is artikel 27 nog verder uitgebreid, namelijk met een nieuw sub m, waarin is opgenomen dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft met betrekking tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Naast uitgebreide toelichtingen op deze wijzigingen is deze uitgave geheel up to date gemaakt. Jurisprudentie is verwerkt, wetsvoorstellen zijn toegevoegd en eerdere wijzigingen zijn nader uitgewerkt door ervaringen uit de praktijk te verwerken.

Nieuw

€49,95
Vandaag besteld, 01-12 bezorgd

Retourneren binnen 14 dagen

Ook artikelen met korting

Veiligheid eerst

Privacy staat voorop

Gratis verzending

Alles snel en gratis thuisbezorgd

Winkelwagen
Sluiten
Naar kassa
0 product(en) - €0,00