Menu
Sluiten

Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel?

Harmsen, Marc
ISBN/EAN 9789089748492
Druk 1
Uit de wetsgeschiedenis op de Awb valt af te leiden dat de wetgever de omvang van het geding onder de Awb principieel heeft willen wijzigen. Volgens de wetgever bepalen partijen over welke geschilpunten de bestuursrechter zich dient uit te laten. Ambtshalve toetsing door de bestuursrechter dient uitzondering te zijn, namelijk in het geval van voorschriften van openbare orde. Een en ander brengt mee dat de bestuursrechter niet gehouden is om besluiten ambtshalve aan regels van materieel bestuursrecht te toetsen. Vanwege het overwegend dwingende rechtskarakter van het materiële bestuursrecht is dit echter niet vanzelfsprekend. In de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur zijn uiteenlopende argumenten genoemd, die een verbod van ambtshalve toetsing zouden kunnen rechtvaardigen. Het gaat om argumenten die zijn terug te voeren op de idee van de wederkerige rechtsbetrekking, rechtszekerheid en een aantal beginselen van procesrecht. Onderzocht is of en zo ja in hoeverre deze argumenten het huidige overwegende verbod van ambtshalve toetsing kunnen rechtvaardigen.
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten