Menu
Sluiten

Bestuursrecht / 1

Damen. L.J.A.
ISBN/EAN 9789089747402
Druk 4
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk (herzien) 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vijfde druk, augustus 2013), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht. In deze vierde druk (herzien) van Bestuursrecht 1 zijn paragraaf 6.7 en hoofdstuk 10 helemaal nieuw en zijn zeer veel hoofdstukken ingrijpend bewerkt en vereenvoudigd. Jurisprudentie, literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn verwerkt tot 1 juli 2013. Wetsvoorstellen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij binnen afzienbare tijd geldend recht zullen worden. Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student)vriendelijke prijs. Doelgroep van het boek zijn primair universitaire studenten. Gebleken is echter dat het boek ook goed bruikbaar kan zijn in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs, en ook voor de praktijk duidelijk in een behoefte voorziet. Mede daarom zijn uitvoerige literatuur en jurisprudentieverwijzingen en registers opgenomen. Uit reacties van studenten blijkt dat vooral de goede leesbaarheid en toegankelijkheid van het boek zeer worden gewaardeerd; die blijven dus een belangrijk aandachtspunt.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Bestuursrecht deel 1

Broring, H.E.
ISBN/EAN
9789462901827

Druk
5

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vijfde druk, augustus 2016), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (zesde druk, augustus 2016), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht. In deze vijfde druk van Bestuursrecht 1 is een aantal wijzigingen in de structuur van het boek doorgevoerd. Zo kent de nieuwe druk afzonderlijke hoofdstukken voor de formele en de materiele normen over besluitvorming, en volgt het hoofdstuk over gedogen direct na dat over herstelsancties. Verder wordt een aantal onderwerpen, zoals 'rechtsbeginselen' en 'beleidsregels', op meer geconcentreerde wijze besproken. Een van de gevolgen daarvan is dat de tekst op onderdelen is ingekort. De belangrijkste wijziging is de actualisering van de tekst. Jurisprudentie, literatuur en andere wijzigingen zijn verwerkt tot 1 april 2016. Bestuursrecht is een actueel studieboek. Hoewel het boek primair is gericht op universitaire studenten is het eveneens goed bruikbaar gebleken in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs. Bovendien is het voor de praktijk een uitstekend naslagwerk.
€ 60,50
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 25-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten