• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Het huwelijksvermogensrecht

Kraan, c.a., marck, q.j.

9789089746351 - Het huwelijksvermogensrecht

Artikelomschrijving

Dit boek bevat een volledige beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Het behandelt achtereenvolgens de rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen en de huwelijkse voorwaarden. In aparte onderdelen worden de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VP), het geregistreerd partnerschap, de rechtsgevolgen van het ongehuwd samenwonen en het Nederlands internationaal huwelijksvermogensrecht besproken. Veel aandacht wordt besteed aan de verschillende huwelijkse voorwaarden zoals die in de praktijk voorkomen. Daarbij komen onder meer de regels aan de orde die de wet thans geeft voor verrekenbedingen en de betekenis die deze wettelijke regels - naast de rechtspraak - hebben voor met name het Amsterdams verrekenbeding. Ook de verwikkelingen die zich, vooral in geval van echtscheiding en faillissement, kunnen voordoen tussen echtgenoten die buiten iedere gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zoals de vergoedingsrechten en de betekenis van de natuurlijke verbintenis, worden behandeld. Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Wet van 18 april 2012 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek, wetsvoorstel 28 867) met de daarbij behorende reparatiewet (wetsvoorstel 32 870) in werking getreden. Hoewel van de oorspronkelijke bedoeling van het wetsvoorstel niet veel is overgebleven, brengt de wet toch een aantal ingrijpende wijzigingen die in deze zesde druk aan de orde komen. Ook op het gebied van het internationaal privaatrecht heeft zich door invoering op 1 januari 2012 van Boek 10 BW (internationaal privaatrecht) een belangrijke wijziging voorgedaan. De aspecten daarvan die voor het internationaal huwelijksvermogensrecht van belang zijn worden in deze druk belicht.

Specificaties

Auteur Kraan, c.a., marck, q.j.
ISBN/EAN 9789089746351
Druk 6
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 92,00
Verwachte bezorgdatum: 26-01

Artikelomschrijving

Dit boek bevat een volledige beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Het behandelt achtereenvolgens de rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen en de huwelijkse voorwaarden. In aparte onderdelen worden de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VP), het geregistreerd partnerschap, de rechtsgevolgen van het ongehuwd samenwonen en het Nederlands internationaal huwelijksvermogensrecht besproken. Veel aandacht wordt besteed aan de verschillende huwelijkse voorwaarden zoals die in de praktijk voorkomen. Daarbij komen onder meer de regels aan de orde die de wet thans geeft voor verrekenbedingen en de betekenis die deze wettelijke regels - naast de rechtspraak - hebben voor met name het Amsterdams verrekenbeding. Ook de verwikkelingen die zich, vooral in geval van echtscheiding en faillissement, kunnen voordoen tussen echtgenoten die buiten iedere gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zoals de vergoedingsrechten en de betekenis van de natuurlijke verbintenis, worden behandeld. Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Wet van 18 april 2012 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek, wetsvoorstel 28 867) met de daarbij behorende reparatiewet (wetsvoorstel 32 870) in werking getreden. Hoewel van de oorspronkelijke bedoeling van het wetsvoorstel niet veel is overgebleven, brengt de wet toch een aantal ingrijpende wijzigingen die in deze zesde druk aan de orde komen. Ook op het gebied van het internationaal privaatrecht heeft zich door invoering op 1 januari 2012 van Boek 10 BW (internationaal privaatrecht) een belangrijke wijziging voorgedaan. De aspecten daarvan die voor het internationaal huwelijksvermogensrecht van belang zijn worden in deze druk belicht.

Specificaties

Auteur Kraan, c.a., marck, q.j.
ISBN/EAN 9789089746351
Druk 6