Menu
Sluiten

Actie en reactie

Huls, N.
ISBN/EAN 9789089741691
Druk 2
Juristen krijgen vaak het verwijt dat ze niet weten wat er in de maatschappij leeft. De wereld van het recht heeft zo zijn eigen wetmatigheden, zijn eigen logica en zijn eigen systeem. In deze inleiding in de rechtssociologie wordt een brug geslagen tussen de samenleving en die wereld van het recht.

Centraal staat daarbij de betekenis van recht, geld en politiek in de consumptiemaatschappij. Nick Huls analyseert van hieruit de ontwikkelingen in Nederland vanaf 1968 en bespreekt aan de hand van empirisch onderzoek de gevolgen voor de rechtsstaat, wetgeving, advocatuur en rechterlijke macht.

Zo biedt de totstandkoming en sociale werking van onder andere de Wet op de kansspelen en de Wet schuldsanering natuurlijke personen inmiddels een inzicht in Nederlandse wetgevingspraktijken en zijn er door de commercialisering van de advocatuur dreigingen, maar ook kansen ontstaan, bijvoorbeeld in de Dexia-affaire. Verder blijkt de rechterlijke macht eindelijk uit haar ivoren toren te komen en moet zij zich maatschappelijk verantwoorden. De maatschappelijke effectiviteit van de juridische aanpak van schulden in Nederland wordt besproken door de benadering van de wetgever, rechters en hulpverleners kritisch te beschouwen.Ten slotte neemt Huls ook de rol van de verzekeraars onder de loep: hun rol wordt behandeld tegen de achtergrond van de risicomaatschappij in de global village.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Actie en reactie

Nick, Huls
ISBN/EAN
9789462901346

Druk
3

Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie gaat over de wisselwerkingen tussen recht en samenleving. Tal van acties uit de periode 1968, zoals het kraken van woningen, leiden anno 2015 tot een reactie, namelijk een strafrechtelijk kraakverbod. Terwijl de activisten uit de jaren zestig kraken zagen als een middel om de woningnood aan de orde te stellen, wonen de studenten van nu met medewerking van makelaars in woningen om kraken te voorkomen. Kraken en anti-kraken staan daarmee symbool voor de inhoud van dit boek. Deze inleiding heeft als belangrijkste thema 'de betekenis van recht en geld voor gewone mensen'. Terwijl in het publieke domein 'de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen', is in het private domein de wet van David Caplovitz van toepassing: 'The poor pay more'. Er bestaat een spanning tussen de ongelijkheid van mensen in de samenleving en degelijkheid voor de wet. De vraag is dan: is het recht een effectief instrument voor de emancipatie van de zwakke groepen, of beschermt het recht de gevestigde orde? Het recht moet responsief zijn, dat wil zeggen openstaan voor de behoeften van de samenleving. Maar het rechtssysteem heeft ook een gesloten en autonoom karakter. In deel I wordt de rechtssociologie als een empirische wetenschappelijke discipline beschreven. Daarna behandelen we in deel II 'wetgevingspraktijken', achtereenvolgens de openbare totstandkoming van wetten, de onderhandelingsprocessen tussen ambtenaren en belanghebbenden en de gevolgen die een wet in de praktijk heeft. Een concreet voorbeeld is de regulering van gokken. In deel III staat de juridische dienstverlening van de advocatuur als vertrouwensberoep centraal. We kijken naar de balie, zowel vanuit het perspectief van het commercieel ondernemerschap als van de verantwoordelijkheid voor de toegang tot het recht voor alle burgers. Deel IV behandelt de maatschappelijke kritiek op rechters, alsmede d reacties vanuit de rechterlijke macht. We sluiten d
€ 49,00
Vandaag besteld, 30-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten