Menu
Sluiten

Omgevingsrecht 2010

Boeve, M.N. Uylenburg, R.
ISBN/EAN 9789089520999
Druk 3
Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de handhaving en rechtsbescherming van het omgevingsrecht. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 heeft de samenhang tussen de verschillende deelterreinen van het omgevingsrecht een nieuwe dimensie gekregen. Een groot deel van de omgevingsrechtelijke toestemmingen zijn geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Dat heeft voor de rechtspraktijk zeer grote consequenties. Deze druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan de Wabo. Ook andere wijzigingen die van belang zijn voor het omgevingsrecht, zoals de Crisis- en herstelwet, de modernisering van de regelgeving inzake milieueffectrapportage en het Verdrag van Lissabon, zijn in deze druk meegenomen. Dit boek is bedoeld voor zowel het omgevingsrechtonderwijs als voor de rechtspraktijk. Alle auteurs zijn (oud-)medewerkers van het Centrum voor Milieurecht/Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability van de Universiteit van Amsterdam.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Omgevingsrecht

Boeve, Marlon Groothuijse, F.A.G. Uylenburg, R.
ISBN/EAN
9789089521842

Druk
5

Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de handhaving van het omgevingsrecht en de rechtsbescherming tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Deze druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan recente ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk. Daarbij is de Wet natuurbescherming, die naar verwachting per 1 januari 2017 in werking zal treden, meegenomen. Tevens is een hoofdstuk gewijd aan het wetsvoorstel Omgevingswet, dat op het moment van schrijven bij de Eerste Kamer lag. Hoewel inwerkingtreding van deze wet zeker niet vóór 2018 wordt verwacht, is er gelet op het grote belang van deze wetgevingsoperatie voor gekozen om in dit boek de hoofdlijnen van de Omgevingswet te beschrijven. Dit boek is primair bedoeld voor studenten op gevorderd bachelor- en masterniveau, maar kan zeker ook van nut zijn voor de rechtspraktijk. Alle auteurs zijn (oud-)medewerkers van het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability/Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
€ 42,00
Vandaag besteld, 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten