Menu
Sluiten

Handboek praktijkgericht onderzoek

Migchelbrink. Ferdie
ISBN/EAN 9789088504280
Druk 2
Een voorloper van dit boek verscheen in 1996 en kende 16 drukken. De auteur werkte aan 60 onderzoeken. Die ervaring spreekt uit de leesbare en toegankelijke opzet. Praktijkgericht onderzoek heeft een vaste plek verworven in de bovengenoemde werkvelden. In het HBO wordt dit (basis)boek gebruikt om studenten te leren praktijkgericht onderzoek te doen. Wat maakt dit boek voor counsellers interessant? Je leert om gepubliceerd praktijkonderzoek te beoordelen op kwaliteit en hoe je zelf heel praktisch via eigen onderzoek komt tot relevante en tevens zo betrouwbaar en valide mogelijke onderzoeksresultaten. Onderzoek naar counselling in Nederland is schaars. Daarnaast kan de toepassing van door anderen systematisch verzamelde (wetenschappelijke) kennis in de beroepsuitoefening van de counsellor verbeterd worden. De praktijkgerichte benadering is daarvoor momenteel bijzonder geschikt, in tegenstelling tot een theoretisch/empirisch (hypothese-toetsende en kwantitatieve) benadering. Lezing van het boek kan ook leiden tot een meer gesystematiseerd vastleggen van de eigen persoonlijke begeleidingsresultaten in de eigen counsellingpraktijk. Bijvoorbeeld door tijdens en/of na afloop van ieder counsellingtraject een (zelf opgestelde) vragenlijst te laten invullen. Idealiter zou een dergelijke vragenlijst door de beroepsvereniging(en) kunnen worden opgesteld en aangeleverd aan de leden. Een leuke wijze van dataverzameling die beroepsverenigingen in staat stelt gegevens over resultaten van de beroepsgroep te verzamelen en evalueren, mits de retourzending, data-analyse en rapportage door externen geschiedt om onafhankelijke beoordeling te borgen. Doel van het boek is niet het opleiden tot professionele onderzoeker, maar onderzoekende professionals een gereedschapskist aan te bieden. Uitgebreid wordt ingegaan op overeenkomsten en verschillen tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek. Ook dit is een zeer lezenswaardig deel voor counsellers met het oog op positioneri
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Handboek praktijkgericht onderzoek

Migchelbrink, Ferdie
ISBN/EAN
9789088506864

Druk
3

Het oudste en best verkochte boek over praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn verandert... Het bestaande boek wordt geheel herzien. Het wordt een compleet en actueel handboek voor het doen van praktijkgericht onderzoek.Het goede van de eerdere uitgaven (16 drukken) blijft:- Goed en gemakkelijk leesbaar- Herkenbare voorbeelden uit de beroepspraktijk van zorg en welzijn, en nu ook wonen en werken. In dit nieuwe boek o.a.:- Een overzicht van actuele, momenteel gebruikte onderzoeksmethodieken in de genoemde werkvelden Kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, actieonderzoek, narratiefonderzoek, Evidence Based Onderzoek, Practice Based Onderzoek, responsief onderzoek- Een negen stappen model voor het doen van PO- Uitgebreide beschrijving van het werken aan en met kwaliteitseisen bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid in alle fasen van het onderzoeksproces- Meerdere "nieuwe" dataverzamelingsgtechnieken en werkvormen als dialoog in groepen, casus-analyse, mind-mappen, krachtenveldanalyse.Werkwijze & stijl in het boek:- Het boek is gericht op het zelf doen (uitvoeren) van onderzoek, spreekt de lezer en gebruiker aan op "doen" niveau.- In alle hoofdstukken (behalve in hoofdstuk 1 en 3 die conceptueel van aard zijn) worden aanwijzingen gegeven voor het zelf werken met de beschreven methode en/of techniek. Opvatting over Praktijkgericht Onderzoek- Het boek volgt de actuele discussies inzake PO en neemt daarover een duidelijk standpunt in. Het sluit aan bij de beschrijving van PO zoals gemaakt door de lectoren in het HBO en de opvattingen van de HBO-raad.
€ 39,50
Vandaag besteld, 24-04 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten