Menu
Sluiten

Handboek cardiovasculair risicomanagement

Kooy, a.
ISBN/EAN 9789085620976
Druk 1
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) heeft zich ontwikkeld tot een vorm van preventieve geneeskunde met goede bewijskracht. Een voorwaarde voor de toepassing van CVRM is een voldoende hoog absoluut cardiovasculair risico bij de individuele patiënt. Dat risico is vooral verhoogd bij de patiënt met diabetes, reumatoïde artritis, chronisch nierlijden, een al bestaand cardiovasculair lijden, een belaste familieanamnese en/of een combinatie van risicofactoren. Meerdere onderzoeken bekrachtigen de meerwaarde van een integrale multifactoriële aanpak, gericht op alle relevante risicofactoren. Daarbij is goede geneeskunde geen 'getallengeneeskunde' gericht op een bloeddruk of een cholesterolwaarde, maar geneeskunde met oog voor de patiënt als geheel, gericht op een positieve beïnvloeding van de kwaliteit van leven en de levensverwachting. Preventieve geneeskunde is breder dan CVRM. Daarom is in het belang van de patiënt een brede visie van de zorgprofessional nodig. Welke consequenties hebben bepaalde behandelstrategieën? Welke keuzes maken we, ook als we ons richten op determinanten als gewicht, het risico op comorbiditeit, de kwaliteit van leven en de veiligheid van geneesmiddelen? Met deze filosofie behandelt het Handboek cardiovasculair risicomanagement de diverse deelonderwerpen , verdeeld over zes thema's (hart- en vaatziekten - cardiovasculaire risicopatiënten - cardiovasculaire risicofactoren - cardiovasculair risicomanagement - zorg op maat - toepassing in de praktijk) en 23 hoofdstukken, ondersteund door uitgebreid literatuuronderzoek. De nieuwe, multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (herzien in 2011) geldt bij de risicoschatting en de behandelkeuzes onomstotelijk als leidraad. Het Handboek cardiovasculair risicomanagement is een actuele, praktische en rijk geïllustreerde uitgave die is bedoeld voor vrijwel alle zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld huisartsen, internisten, cardiologen, bedrijfsartsen, (praktijk)verpleegkundig
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten