Menu
Sluiten

Vastgoed rekenen met spreadsheets (+ cd rom)

Bosse, P.
ISBN/EAN 9789080249745
Druk 3
Vastgoed, rekenen met spreadsheets Dit boek stelt u in staat om relatief eenvoudig what-if scenarioanalyses uit te voeren op uw vastgoedprojecten. Aan de orde komen de begrippen en uitwerkingen van contante waarde, Internal Rate of Return (IRR), Bruto AanvangsRendement (BAR), rendementswaarde, kostprijsdekkende huur, residuele grondwaarde en integrale grondexploitatie. Het laat zien hoe u uw eigen rekenmodellen voor rendementsberekeningen op vastgoed kunt bouwen in Microsoft Excel. Bij het boek wordt een oefen-cd-rom met Excel-rekenvoorbeelden meegeleverd. Inhoud Na de inleiding wordt de basis van elke vastgoedberekening toegelicht, namelijk het kasstroomschema. Hoe een kasstroomschema opgezet moet worden en hoe het schema moet worden gelezen, wordt beschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de twee belangrijkste kasstromen in de contante waardemethode (DCF-methode) beschreven: de huurinkomsten en de exploitatiekosten. Aan de orde komt ook op welke wijze deze kasstromen in Microsoft Excel worden gemaakt. In hoofdstuk 4 wordt de definitie van contante waarde uitgelegd, alsmede het begrip Internal Rate of Return, de nominale en de reële rente. Daarbij wordt toegelicht hoe de contante waarde met Excel berekend kan worden. De definities van de overige vastgoedkasstromen zoals Exit Yield, beheerkosten en groot onderhoud worden in hoofdstuk 5 beschreven. In dit hoofdstuk worden kentallen genoemd, een aantal toepassingsmogelijkheden gegeven, alsmde hoe de kasstromen in Excel kunnen worden verwerkt. In hoofdstuk 6 wordt de rendementswaardeberekening uitgelegd. Met behulp van deze berekening is het mogelijk de toekomstige waardeontwikkeling van het vastgoed te prognosticeren. De hoofdstukken 7 tot en met 10 beschrijven diverse toepassingsmogelijkheden en rekenmethodieken van de contante waardeberekening zoals kostprijsdekkende huur, Bruto AanvangsRendement (BAR), residuele grondwaarde en de integrale grondexplo
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Vastgoedrekenen met spreadsheets

Berg, Sake van den
ISBN/EAN
9789492453006

Druk
6

Al jaren hét studieboek voor vastgoedopleidingen! Dit boek biedt u praktische adviezen voor het uitvoeren van rendementsberekeningen op vastgoed. Daarbij wordt Microsoft Excel ingezet als hulpmiddel om deze berekeningen te maken. U krijgt daarmee een moderne en transparante werkwijze aangereikt, die inzicht geeft in zowel waardecreatie als risico's in vastgoedprojecten. Bekijk ook ons cursusaanbod over dit boek: www.spryg.com/vastgoedrekenen
Uitverkocht
Winkelwagen
Sluiten