• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Vastgoed financieel

Rust

9789080249714 - Vastgoed financieel

Artikelomschrijving

Vastgoed Financieel Dit basisboek behandelt de elementaire basiskennis, alsmede de rekenmethodieken voor grondexploitatie, projectontwikkeling, belegging, exploitatie en financiering van vastgoed. In dit boek worden relevante zaken waarmee u in de praktijk wordt geconfronteerd, zoals grondprijsontwikkelingen, rendements-waarde-curves, rendementsanalyse-technieken, restwaarde berekeningen en nieuwe financieringsvormen, helder uiteengezet en inzichtelijk gemaakt. De voorbeelden worden met Excel-spreadsheets uitgewerkt, waardoor u relatief eenvoudig deze berekeningen op uw eigen vastgoed kunt toepassen. Inhoud: Naast een uiteenzetting van de basisformules in hoofdstuk 1, wordt vervolgens de theorie achter rendementsberekeningen op vastgoed behandeld. In hoofdstuk 2 komen de drie grootheden aan bod, te weten kapitaalverloop, kasstroom en rendement. Hoofdstuk 3 gaat in op de diverse rendementsbepalingen; Internal Rate of Return (IRR), Totale Rate of Return (TRR) en Bruto AanvangsRendement (BAR). Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 uitvoerig aandacht besteed aan het berekenen van de kasstroom. Hierbij komen diverse financieringsvormen aan bod. Als inleiding op de praktijkgeoriënteerde hoofdstukken behandelt hoofdstuk 5 de beleggingsmarkt en strategieën. Hoofdstuk 6 gaat in op de rendementen op vastgoed, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kengetallen voor de marktwaardebepaling en die voor performancemeting. De berekeningsmethodiek van de grondwaardebepaling vormt het onderwerp van hoofdstuk 7. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op uiteenlopende financieringsmethoden. De auteurs Zij doceren Vastgoedbeheer en financiering aan diverse universiteiten en opleidingen. Zij brengen hun kennis dagelijks in de praktijk bij beleggers, beheerders en gebruikers. Boekenserie Rekenen met Vastgoed Dit boek vormt het eerste deel uit de vastgoedrekenreeks van uitgeverij Management Producties. In het boek Vastgoedrekenen m

Specificaties

Auteur Rust
ISBN/EAN 9789080249714
Druk 2
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 133,70
Op voorraad. Verwachte bezorgdatum: 28-01

Artikelomschrijving

Vastgoed Financieel Dit basisboek behandelt de elementaire basiskennis, alsmede de rekenmethodieken voor grondexploitatie, projectontwikkeling, belegging, exploitatie en financiering van vastgoed. In dit boek worden relevante zaken waarmee u in de praktijk wordt geconfronteerd, zoals grondprijsontwikkelingen, rendements-waarde-curves, rendementsanalyse-technieken, restwaarde berekeningen en nieuwe financieringsvormen, helder uiteengezet en inzichtelijk gemaakt. De voorbeelden worden met Excel-spreadsheets uitgewerkt, waardoor u relatief eenvoudig deze berekeningen op uw eigen vastgoed kunt toepassen. Inhoud: Naast een uiteenzetting van de basisformules in hoofdstuk 1, wordt vervolgens de theorie achter rendementsberekeningen op vastgoed behandeld. In hoofdstuk 2 komen de drie grootheden aan bod, te weten kapitaalverloop, kasstroom en rendement. Hoofdstuk 3 gaat in op de diverse rendementsbepalingen; Internal Rate of Return (IRR), Totale Rate of Return (TRR) en Bruto AanvangsRendement (BAR). Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 uitvoerig aandacht besteed aan het berekenen van de kasstroom. Hierbij komen diverse financieringsvormen aan bod. Als inleiding op de praktijkgeoriënteerde hoofdstukken behandelt hoofdstuk 5 de beleggingsmarkt en strategieën. Hoofdstuk 6 gaat in op de rendementen op vastgoed, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kengetallen voor de marktwaardebepaling en die voor performancemeting. De berekeningsmethodiek van de grondwaardebepaling vormt het onderwerp van hoofdstuk 7. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op uiteenlopende financieringsmethoden. De auteurs Zij doceren Vastgoedbeheer en financiering aan diverse universiteiten en opleidingen. Zij brengen hun kennis dagelijks in de praktijk bij beleggers, beheerders en gebruikers. Boekenserie Rekenen met Vastgoed Dit boek vormt het eerste deel uit de vastgoedrekenreeks van uitgeverij Management Producties. In het boek Vastgoedrekenen m

Specificaties

Auteur Rust
ISBN/EAN 9789080249714
Druk 2