• Tot 10% korting
  • Ook 2e hands studieboeken
  • Gratis verzending
9789079564699 - Hoofdlijnen van het nederlands burgerlijk procesrecht

Hoofdlijnen van het nederlands burgerlijk procesrecht

Hugenholtz, W., Heemskerk, W.H.
9789079564699 - Hoofdlijnen van het nederlands burgerlijk procesrecht
ISBN/EAN 9789079564699
Druk 23
De inmiddels 23e druk van dit standaardwerk is in 2012 geheel geactualiseerd en aangepast aan de meest actuele stand van zaken. Door een wijziging in de staatkundige toestand zijn de voormalige Nederlandse Antillen sinds 10 oktober 2010 niet meer een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Art. 1 van het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt sindsdien dat het Koninkrijk de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten omvat, en dat de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) elk deel uitmaken van het staatsbestel van Nederland. In de Rijkswet cassatierechtspraak voor de zes eilanden (2010) is de Hoge Raad aangewezen als cassatierechter. De Wet op de rechtsbijstand heeft een reorganisatie van de rechtsbijstand gebracht. Er is nu één raad voor rechtsbijstand met zetel te Utrecht en vestigingen in de hoofdplaatsen van de ressorten van de gerechtshoven. Een van de taken is het gebruik van mediation te bevorderen. Het gewijzigde Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken is na aanpassingen aan de Wet griffierechten burgerlijke zaken op 1 januari 2012 in werking getreden. Ook het gewijzigde Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie is op 1 januari 2012 in werking getreden. Wetsartikelen die zijn vermeld zonder nadere aanduiding, zijn artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, tenzij uit het verband anders blijkt.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

9789463171175 - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

9789463171175 - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht
ISBN/EAN
9789463171175

Druk
25

De opzet van het boek is bij deze 25e druk niet fundamenteel veranderd: het is nog steeds bestemd voor de rechtenstudent en voor de praktijkjurist, en ook voor andere juristen als naslagwerk op de hoofdlijnen van ons burgerlijk procesrecht. Wel is meer aandacht besteed aan een aantal onderwerpen, zoals art. 843a Rv, de Europese dimensie van ons procesrecht en het IE-procesrecht. Ook is bijzondere aandacht besteed aan een aantal recente ontwikkelingen, waaronder de nieuwe Advocatenwet, de versterking van de cassatierechtspraak en de wijzigingen in het arbitragerecht. In het boek wordt slechts een zeer beperkte vooruitblik geworpen op de in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak voorgestelde ingrijpende wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (en de Algemene wet bestuursrecht) in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. Bij het ter perse gaan van dit boek is nog zeer onzeker hoe het verdere wetgevingsproces zal verlopen en wanneer de wijzigingen effect zullen hebben. Ten aanzien van de verwijzing naar jurisprudentie is ervoor gekozen om naast de NJ-vindplaats ook de ECLI-verwijzing op te nemen, als voor eenieder openbaar toegankelijke bron. Daarnaast zijn vindplaatsen in andere tijdschriften vermeld, als de betreffende uitspraak daarin van een annotatie is voorzien. De rechtspraak is bijgewerkt tot 1 januari 2015.
€ 67,50
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 11-12 bezorgd
Aantal