Menu
Sluiten

Hoofdlijnen van het nederlands burgerlijk procesrecht

Hugenholtz, W., Heemskerk, W.H.
ISBN/EAN 9789079564699
Druk 23
De inmiddels 23e druk van dit standaardwerk is in 2012 geheel geactualiseerd en aangepast aan de meest actuele stand van zaken. Door een wijziging in de staatkundige toestand zijn de voormalige Nederlandse Antillen sinds 10 oktober 2010 niet meer een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Art. 1 van het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt sindsdien dat het Koninkrijk de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten omvat, en dat de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) elk deel uitmaken van het staatsbestel van Nederland. In de Rijkswet cassatierechtspraak voor de zes eilanden (2010) is de Hoge Raad aangewezen als cassatierechter. De Wet op de rechtsbijstand heeft een reorganisatie van de rechtsbijstand gebracht. Er is nu één raad voor rechtsbijstand met zetel te Utrecht en vestigingen in de hoofdplaatsen van de ressorten van de gerechtshoven. Een van de taken is het gebruik van mediation te bevorderen. Het gewijzigde Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken is na aanpassingen aan de Wet griffierechten burgerlijke zaken op 1 januari 2012 in werking getreden. Ook het gewijzigde Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie is op 1 januari 2012 in werking getreden. Wetsartikelen die zijn vermeld zonder nadere aanduiding, zijn artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, tenzij uit het verband anders blijkt.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht

Hugenholz, W.
ISBN/EAN
9789491725548

Druk
24

De 24e druk van "Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht" van Hugenholtz/Heemskerk is een voortzetting door de zoon van Wim Heemskerk, Willem Heemskerk, advocaat/partner van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. De opzet van het boek is niet fundamenteel veranderd: het is nog steeds bestemd voor de rechtenstudent en voor de praktijkjurist, en ook voor andere juristen als naslagwerk op de hoofdlijnen van ons burgerlijk procesrecht. Wel is meer aandacht besteed aan een aantal onderwerpen, zoals art. 843a Rv, de Europese dimensie van ons procesrecht en het IE-procesrecht. Ook is bijzondere aandacht besteed aan een aantal recente ontwikkelingen, waaronder de nieuwe Advocatenwet, de versterking van de cassatierechtspraak en de wijzigingen in het arbitragerecht. Ten aanzien van de verwijzing naar jurisprudentie is ervoor gekozen om naast de NJ-vindplaats ook de ECLI-verwijzing op te nemen, als voor eenieder openbaar toegankelijke bron. Daarnaast zijn vindplaatsen in andere tijdschriften vermeld, als de betreffende uitspraak daarin van een annotatie is voorzien. De rechtspraak is bijgewerkt tot 1 januari 2015. Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht is hét studieboek voor HBO en universiteit op het terrein van het burgerlijk procesrecht, maar ook een veel geraadpleegd en geciteerd handboek voor de juridisch professional.
€ 65,00
Vandaag besteld, 26-06 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten