Menu
Sluiten

Concurrentiekracht en personeelsmanagement in vernieuwende en veranderende organisaties vanuit een management- en

Kleijn, H.G.
ISBN/EAN 9789079182084
Druk 1
De doelstelling van het boek Concurrentiekracht en personeelsmanagement is om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het functioneren en presteren van organisaties. Het boek bespreekt een aantal relevante externe ontwikkelingen, waaronder de kredietcrisis en sociale innovatie, en de consequenties daarvan voor de organisatiedoelstellingen en strategie, de stijl van leidinggeven en organiseren in het algemeen, en voor het personeelsbeleid en -management/HRM in het bijzonder. De relaties tussen externe ontwikkelingen en het functioneren van de organisatieleiding, het middenkader en de medewerkers worden vanuit een sociaalbedrijfskundig en managementperspectief belicht. Er wordt een verband gelegd tussen belangrijke bedrijfskundige vraagstukken als efficiëntie-, productiviteit- en kwaliteitsverhoging enerzijds, en de organisatiestrategie, -cultuur, sociale innovatie, employability, het werkklimaat, de lerende organisatie, arbeidsmotivatie en uiteraard personeelsbeleid en instrumenten, -management/HRM anderzijds. Deze (beleids)onderwerpen vinden we terug in veelgebruikte integrale (analyse)modellen als het 7S-model, het vernieuwde INK-model en de SWOT-methodiek. Deze en andere modellen worden in het boek besproken. Wat betekenen de externe ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende bedrijfskundige vraagstukken voor (de samenhang tussen) korte- en (middel)langetermijndoelstellingen, de aansturing van het middenkader en de medewerkers? In dit kader komen onder andere het Angelsaksisch en het Rijnlands organisatieaansturingsmodel aan de orde. De integratie van externe ontwikkelingen (en de daaruit voortvloeiende bedrijfskundige vraagstukken) met de theorie, gecombineerd met het gebruik van analysemodellen en -technieken en de vele praktijkcases maken de inhoud van dit boek zeer toegankelijk. Deze opzet plaatst het boek in een actueel en integratief analysekader met belangrijke managementonderwerpen als strategische beleidsvorming, market
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten