Menu
Sluiten

Verloskunde (vaardigheden in de geneeskunde)

Essed Phaff Roselaers
ISBN/EAN 9789077201121
Druk 6
Dit boek behandelt het obstetrisch onderzoek, dat bij uitstek het aan­dachtsgebied vormt van verloskun­digen, huisartsen en gynaecologen.

De auteurs hebben getracht de exper­tise vanuit deze verschillende invals­hoeken te bundelen tot algemene richtlijnen voor goed obstetrisch han­delen. Om de ratio achter het verlos­kundig beleid en obstetrische ingre­pen te kunnen begrijpen, zijn kennis en inzicht in de fysiologische proces­sen, die zich tijdens een zwangerschap bij zwangere en foetus afspelen, on­ontbeerlijk.

Deze worden dan ook, zij het summier, behandeld. Aan risico­selectie wordt expliciet aandacht be­steed. Adequaat omgaan met de (risico)selectieprocedures vormt im­mers de basis van het typisch Neder­landse verloskundige zorgsysteem.

Beleids-, begeleidings- en handvaar­digheden tijdens de baring zijn uiter­aard een zwaartepunt in dit boek. De ontsluitingsperiode, de uitdrijvings­periode, het nageboortetijdperk en de kraambedperiode worden afzonder­lijk besproken. Steeds wordt eerst theoretische achtergrondinformatie gegeven, waarna de noodzakelijke vaardigheden systematisch worden beschreven. Ook wordt gedetailleerd ingegaan op een aantal speciale vaar­digheden die in uitzonderlijke om­standigheden tijdens de baring moe­ten kunnen worden uitgevoerd. Tenslotte wordt algemene en praktische informatie verschaft omtrent de or­ganisatie van de verloskundige zorg in Nederland.

Dit boek is met name bedoeld voor medisch studenten, verloskundigen in opleiding en arts-assistenten in de vervolgopleiding tot huisarts of gynaecoloog. Wellicht kan het tevens van nut zijn bij nascholingsprogram­ma’s.
€ 23,88
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 25-06 bezorgd
Aantal
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten