Menu
Sluiten

Basisdocument bewegingsonderwijs onderbw voortgezet onderw

Luiting, J.
ISBN/EAN 9789072335449
Druk 1
BASISDOCUMENT BEWEGINGSONDERWIJS VOOR DE ONDERBOUW VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Welke kwaliteit striven we als vakwereld na binnen bewegingsonderwijs - of zoals het vanaf nu heet: Bewegen en sport-in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Een actuele vraag nu regelgeving voor die onderbouw meer ruimte aan de scholen laat en er een toenemende samenwerking met buitenschoolse partners aan het ontstaan is. Altijd wordt aan de vaksectie bewegingsonderwijs gevraagd kwaliteit te leveren. In dit Basisdocument Bewegingsonderwijs wordt stapsgewijs een antwoord gegeven op die vraag naar kwaliteit. Eerst geven we een visie op doel en functie van het bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat erom leerlingen beter bekwaam te maken voor deelnme aan een in toenemende mate complexe en gedifferentieerde bewegingscultuur. Daarna schtsen we de contouren van een programma bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in tweeëntwinting leer-of ontwikkellijnen. In elk daarvan staat een cluster activiteiten met een overeenkomstige (dewegings) uitdaging central. De leerlijnen zijn geordend naar de vier sleutels die leerlingen helpen toegang te krijgen tot de bewegingcuiltuur: bewegen beleven, bewegen verbeteren, bewegen regelen en gezond bewegen. Van elke leer-en ontwikkellijn geven we een globale omschrijving naar verschijningsvormen, centrale uitdaging voor leerlingen, fasering en de normale bandbreedte van ontwikkeling van leerlingen binnen die lijn. Daarna geven we van alle leerlijnen voorbeelden van kernactiviteiten die op groepsniveau voor die leerlijn aan het eind van klas één en aan het eind van klas drie haalbaar zouden moeten zijn. Tenslotte beschrijven we van elke kernactiviteit op vier verschillende niveus de wijze waaropleerlingen daaraan deel kunnen nemen, op een manier die docenten kan helpen beter te kijken naar (verschillen tussen)hun leerlingen. Met het basisdocument Bewegingondervijs voor de onderouw v
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Brouwer, B.
ISBN/EAN
9789072335579

Druk
2

Wat kunnen wij voor u betekenen? bestel nu Basisdocument Bewegingsonderwijs VO - Onderbouw Basisdocument Bewegingsonderwijs VO - Onderbouw Welke kwaliteit streven we als vakwereld na binnen bewegingsonderwijs - of zoals het vanaf nu heet 'bewegen en sport' - in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Een actuele vraag nu de regelgeving voor die onderbouw meer ruimte aan de scholen laat en er een toenemende samenwerking met buitenschoolse partners aan het ontstaan is. Altijd wordt aan de vaksectie bewegingsonderwijs gevraagd kwaliteit te leveren. In dit Basisdocument bewegingsonderwijs wordt stapsgewijs een antwoord gegeven op die vraag naar kwaliteit. Eerst biedt dit Basisdocument een visie op doel en functie van het bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat erom leerlingen beter bekwaam te maken voor deelname aan een in toenemende mate complexe en gedifferentieerde bewegingscultuur. Daarna worden de contouren geschetst van een programma bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in 22 leer- of ontwikkellijnen. In elk daarvan staat een cluster activiteiten met een overeenkomstige (bewegings)uitdaging centraal. De leerlijnen zijn geordend naar de vier sleutels die leerlingen helpen toegang te krijgen tot de bewegingscultuur: bewegen beleven, bewegen verbeteren, bewegen regelen en gezond bewegen. Elke leer- en ontwikkellijn wordt globaal omschreven naar verschijningsvormen, centrale uitdaging voor leerlingen, fasering en de normale bandbreedte van ontwikkeling van leerlingen binnen die lijn. Daarna is van alle leerlijnen een voorbeeld gegeven van kernactiviteiten die op groepsniveau voor die leerlijn aan het eind van klas 1 en aan het eind van klas 3 haalbaar zouden moeten zijn.Ten slotte wordt van elke kernactiviteit op vier verschillende niveaus de wijze waarop leerlingen daaraan deel kunnen nemen omschreven, op een manier die docenten kan helpen beter te kijken naar (vers
€ 53,50
Vandaag besteld, 29-05 bezorgd
Aantal
€ 38,25
2e hands
Vandaag besteld, 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten