• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

Graaf, J.H. de

9789069169620 - Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

Artikelomschrijving

Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft rechten. Deze rechten zijn, naast algemene verdragen, tevens vastgelegd in een speciaal op kinderen gericht verdrag: het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Artikel 3 van het IVRK bepaalt, dat het 'belang van het kind' altijd de eerste overweging moet zijn bij alle maatregelen betreffende het kind. Dit leidende beginsel doet zijn invloed gevoelen in de gehele lezing van het IVRK. Een belangrijke doelstelling van het verdrag is immers de 'volledige en harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid van ieder kind'. Bij de verwezenlijking van de in het IVRK geformuleerde rechten vervullen de ouders een spilfunctie. Zij hebben de taak 'te voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in het Verdrag erkende rechten', zo bepaalt artikel 5 van het Verdrag. De overheid dient alles te doen wat in haar vermogen ligt om de ouders daarbij te ondersteunen (artikel 18). Zowel de ouders als de overheid lijken in toenemende mate problemen te ondervinden met de invulling van die verantwoordelijkheid. Klassieke vragen naar de reikwijdte van deze verantwoordelijkheid van de ouders en de overheid blijven onverminderd van belang en lijken zelfs relevanter dan ooit. Het thema 'Parental Responsibilities' blijft aldus in beweging. Deze bundel bevat een vijftiental bijdragen, dat het thema 'ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind' vanuit diverse gezichtspunten belicht. Naast rechtsgeleerden geven auteurs uit verschillende takken van de wetenschap en de praktijk, zoals de pedagogiek en de psychiatrie, inzicht in verschillende aspecten van het thema. De onderwerpen variƫren van draagmoederschap, gerechtelijke vaststelling van vaderschap, kinderontvoering en alimentatie, tot godsdienstvrijheid van het kind, de verantwoordelijkheid van ouders van kinderen die topsport beoefenen, en de behandeling van jeugdige delinquenten. De redactie beoogt met deze bunde

Specificaties

Auteur Graaf, J.H. de
ISBN/EAN 9789069169620
Druk 1
€ 31,50
Verwachte bezorgdatum: 13-08
5% korting op je studieboeken?
Bij aanschaf van 2 of meer verschillende Nederlandse boeken krijg je bij ons altijd 5% korting!

Artikelomschrijving

Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft rechten. Deze rechten zijn, naast algemene verdragen, tevens vastgelegd in een speciaal op kinderen gericht verdrag: het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Artikel 3 van het IVRK bepaalt, dat het 'belang van het kind' altijd de eerste overweging moet zijn bij alle maatregelen betreffende het kind. Dit leidende beginsel doet zijn invloed gevoelen in de gehele lezing van het IVRK. Een belangrijke doelstelling van het verdrag is immers de 'volledige en harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid van ieder kind'. Bij de verwezenlijking van de in het IVRK geformuleerde rechten vervullen de ouders een spilfunctie. Zij hebben de taak 'te voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in het Verdrag erkende rechten', zo bepaalt artikel 5 van het Verdrag. De overheid dient alles te doen wat in haar vermogen ligt om de ouders daarbij te ondersteunen (artikel 18). Zowel de ouders als de overheid lijken in toenemende mate problemen te ondervinden met de invulling van die verantwoordelijkheid. Klassieke vragen naar de reikwijdte van deze verantwoordelijkheid van de ouders en de overheid blijven onverminderd van belang en lijken zelfs relevanter dan ooit. Het thema 'Parental Responsibilities' blijft aldus in beweging. Deze bundel bevat een vijftiental bijdragen, dat het thema 'ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind' vanuit diverse gezichtspunten belicht. Naast rechtsgeleerden geven auteurs uit verschillende takken van de wetenschap en de praktijk, zoals de pedagogiek en de psychiatrie, inzicht in verschillende aspecten van het thema. De onderwerpen variƫren van draagmoederschap, gerechtelijke vaststelling van vaderschap, kinderontvoering en alimentatie, tot godsdienstvrijheid van het kind, de verantwoordelijkheid van ouders van kinderen die topsport beoefenen, en de behandeling van jeugdige delinquenten. De redactie beoogt met deze bunde

Specificaties

Auteur Graaf, J.H. de
ISBN/EAN 9789069169620
Druk 1