Menu
Sluiten

Elsevier loon almanak 2010

ISBN/EAN 9789068827095
Druk 1
Onmisbaar voor elke werkgever, loonadministrateur en (belasting) adviseur! <br/><br/>Voor de loonheffingen gaan Belastingdienst en UWV de eenduidige loonaangifte invoeren. Eigenlijk bedoelt de Belastingdienst met eenduidige loonaangifte de invoering van een andere herstelsystematiek. <br/>Het is de bedoeling dat de volgende wijzigingen worden ingevoerd: <br/> Afschaffen van correctieberichten voor fouten in het lopende kalenderjaar<br/> Financieel foutherstel in de eerstvolgende loonaangifte<br/> Correcties oude jaren met behulp van correctieberichten<br/><br/>Daarnaast is het de bedoeling dat er een uniform heffingssysteem komt: loon-in. Nu mag de inhoudingsplichtige kiezen tussen de loon-in- en de loon-over-systematiek. <br/>Als achteraf blijkt dat niet-financiële gegevens onjuist blijken, hoeven deze niet meer in alle gevallen met terugwerkende kracht te worden hersteld. <br/><br/>Hoewel de maatregelen pas ingaan per 2011 moeten werkgevers en softwareontwikkelaars in 2010 al voorbereidingen treffen. In de Loonalmanak worden de wijzigingen uitgebreid behandeld.<br/><br/>De huidige economische crisis zal tot gevolg hebben dat in het najaar talrijke maatregelen zullen worden getroffen die van invloed zijn op de loonadministratie. Subsidieregelingen zullen worden uitgebreid en belastingtarieven zullen worden aangepast. <br/><br/>Maar dit zijn niet de enige wijzigingen waarmee werkgevers geconfronteerd zullen gaan worden. <br/>Op het terrein van het inlenen van personeel wordt het zogeheten G-rekeningensysteem vervangen door een depotstelsel. Daarnaast zal de Belastingdienst het boetesysteem aanpassen. In de Loon Almanak 2010 wordt het nieuwe boeteregime in heldere schemas opgenomen. <br/><br/>Met ingang van 2010 wordt een vereenvoudigde loonaangifte voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ingevoerd en maakt de Belastingdienst eerdere indiening van ongewijzig
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten