• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Het compleet Arbo-regelgevingboek 2015

Wilders, M.M.W.

9789067205726 - Het compleet Arbo-regelgevingboek 2015

Artikelomschrijving

De meest complete uitgave boek én online met onder andere Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving, Besluit en Regeling risicos zware ongevallen 1999, Nota i.v.m. herziening certificatiestelsel, Asbestbesluiten en de Wet op de Ondernemingsraden. De verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor goede en veilige arbeidsomstandigheden in de eigen onderneming is onverminderd groot. Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling eisen van werkgever en werknemer dat gewerkt wordt in een veilige werkomgeving onder veilige werkomstandigheden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten. Kennis van de wetgeving is daarom noodzakelijk. Ter voorkoming van ongevallen, gevaarlijke situaties en bestuurlijke boetes is het nuttig om inzicht te hebben in zaken waaraan de Inspectie SZW aandacht besteedt. Daarom zijn de tot nu toe verschenen branchebrochures op de website www.arbowetweter.nl opgenomen. Tevens wordt in deze uitgave een toelichting gegeven op het sanctie- en handhavingsbeleid en op de structuur en de tarieven van de bestuurlijke boetes. In het verlengde hiervan zijn de richtlijn voor strafvordering en de aanwijzing voor handhaving van de Arbowet opgenomen. U krijgt een jaar lang gratis toegang tot Arboweter.nl. De website www.arbowetweter.nl wordt maandelijks geactualiseerd. Boek en website zijn bestemd voor Arboprofessionals, Preventiemedewerkers, Veiligheidskundigen, Bedrijfsartsen, P&O/HRM, OR en Brancheorganisaties.

Specificaties

Auteur Wilders, M.M.W.
ISBN/EAN 9789067205726
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

De meest complete uitgave boek én online met onder andere Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving, Besluit en Regeling risicos zware ongevallen 1999, Nota i.v.m. herziening certificatiestelsel, Asbestbesluiten en de Wet op de Ondernemingsraden. De verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor goede en veilige arbeidsomstandigheden in de eigen onderneming is onverminderd groot. Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling eisen van werkgever en werknemer dat gewerkt wordt in een veilige werkomgeving onder veilige werkomstandigheden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten. Kennis van de wetgeving is daarom noodzakelijk. Ter voorkoming van ongevallen, gevaarlijke situaties en bestuurlijke boetes is het nuttig om inzicht te hebben in zaken waaraan de Inspectie SZW aandacht besteedt. Daarom zijn de tot nu toe verschenen branchebrochures op de website www.arbowetweter.nl opgenomen. Tevens wordt in deze uitgave een toelichting gegeven op het sanctie- en handhavingsbeleid en op de structuur en de tarieven van de bestuurlijke boetes. In het verlengde hiervan zijn de richtlijn voor strafvordering en de aanwijzing voor handhaving van de Arbowet opgenomen. U krijgt een jaar lang gratis toegang tot Arboweter.nl. De website www.arbowetweter.nl wordt maandelijks geactualiseerd. Boek en website zijn bestemd voor Arboprofessionals, Preventiemedewerkers, Veiligheidskundigen, Bedrijfsartsen, P&O/HRM, OR en Brancheorganisaties.

Specificaties

Auteur Wilders, M.M.W.
ISBN/EAN 9789067205726
Druk 1