• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Handboek huisverbod

Beke

9789066659711 - Handboek huisverbod

Artikelomschrijving

Sinds kort bestaat de mogelijkheid bij crisissituaties waarin huiselijk geweld plaatsvindt de pleger van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen. Voor een kortdurende periode (tien dagen met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal vier weken) geldt het verbod thuis te komen en contact te hebben met gezinsleden en/of huisgenoten. Daarmee wordt een mogelijke escalatie van huiselijk geweld voorkomen. In deze periode wordt alles in het werk gesteld om dader en slachtoffer(s) te begeleiden naar hulpverlening (snelle interventie). Wanneer wordt een huisverbod opgelegd? Dat wordt bepaald door de kans op herhaling op korte termijn (verdere escalatie) en/of het concrete dreigingsbeeld van het huiselijk geweldsincident waar de politie bij geroepen is. Bij dat laatste gaat het om een beoordeling van de ernst van de feiten en omstandigheden. Welke signalen wijzen met grote waarschijnlijkheid op verdere escalatie? En welke signalen geven inzicht in de ernst van het huidige geweldsincident? Daarvoor is het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) ontwikkeld. De afspraak is dat bij meldingen van huiselijk geweld de Hulpoffi cier van Justitie op locatie aan de hand van het RiHG beoordeelt of een huisverbod al dan niet op zijn plaats is. In deze handleiding wordt eerst beschreven welke plaats het huisverbod inneemt naast ander bestaand (juridisch) instrumentarium (zoals straat- en contactverbod). Vervolgens wordt het RiHG nader toegelicht. De twintig signalen worden kort beschreven en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ieder signaal wordt afgesloten met een aantal concrete tips en meest gestelde vragen (en antwoorden). Het laatste deel van de handleiding beschrijft stap voor stap de procedure die gevolgd moet worden bij het opleggen van een huisverbod. Deze handleiding is daarmee een ondersteuning bij de professionele uitoefening van het politievak. Het is buitengewoon belangrijk voor politiemensen die in de praktijk gaan werken me

Specificaties

Auteur Beke
ISBN/EAN 9789066659711
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Sinds kort bestaat de mogelijkheid bij crisissituaties waarin huiselijk geweld plaatsvindt de pleger van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen. Voor een kortdurende periode (tien dagen met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal vier weken) geldt het verbod thuis te komen en contact te hebben met gezinsleden en/of huisgenoten. Daarmee wordt een mogelijke escalatie van huiselijk geweld voorkomen. In deze periode wordt alles in het werk gesteld om dader en slachtoffer(s) te begeleiden naar hulpverlening (snelle interventie). Wanneer wordt een huisverbod opgelegd? Dat wordt bepaald door de kans op herhaling op korte termijn (verdere escalatie) en/of het concrete dreigingsbeeld van het huiselijk geweldsincident waar de politie bij geroepen is. Bij dat laatste gaat het om een beoordeling van de ernst van de feiten en omstandigheden. Welke signalen wijzen met grote waarschijnlijkheid op verdere escalatie? En welke signalen geven inzicht in de ernst van het huidige geweldsincident? Daarvoor is het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) ontwikkeld. De afspraak is dat bij meldingen van huiselijk geweld de Hulpoffi cier van Justitie op locatie aan de hand van het RiHG beoordeelt of een huisverbod al dan niet op zijn plaats is. In deze handleiding wordt eerst beschreven welke plaats het huisverbod inneemt naast ander bestaand (juridisch) instrumentarium (zoals straat- en contactverbod). Vervolgens wordt het RiHG nader toegelicht. De twintig signalen worden kort beschreven en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ieder signaal wordt afgesloten met een aantal concrete tips en meest gestelde vragen (en antwoorden). Het laatste deel van de handleiding beschrijft stap voor stap de procedure die gevolgd moet worden bij het opleggen van een huisverbod. Deze handleiding is daarmee een ondersteuning bij de professionele uitoefening van het politievak. Het is buitengewoon belangrijk voor politiemensen die in de praktijk gaan werken me

Specificaties

Auteur Beke
ISBN/EAN 9789066659711
Druk 1