Menu
Sluiten

Televisietechniek en beeldversterking

Davidse, J.
ISBN/EAN 9789065621368
Druk 1
Televisietechniek en beeldversterking Het voornaamste bestanddeel van de inhoud van deze handleiding kan worden gekarakteriseerd met de benaming 'televisietechniek'. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de hiermee nauw verwante onderwerpen 'beeldversterking' en infraroodbeeldtechniek. De in een beeld aanwezige informatie is van optische aard. Enige kennis van optica en van de eigenschappen van het menselijk visuele zintuigsysteem is dan ook onmisbaar voor de beoefenaar van de elektronische beeldtechniek. Het eerste hoofdstuk geeft een beknopte samenvatting van onmisbare kennis op deze terreinen. Evenzo gaat aan de behandeling van de kleurentelevisietechniek een samenvatting van de kleurenleer vooraf. De nadruk ligt in dit boek op basisprincipes. In elk elektronisch informatieverwerkend systeem kan men drie hoofdelementen onderscheiden: de verwerving van de informatie, d.w.z. de omzetting van de primaire informatie in een elektrisch signaal, de bewerking en het transport van deze signalen en tenslotte de weergave of het gebruik van deze signalen. Aan alle drie aspecten wordt in deze handleiding aandacht geschonken. De verwerving geschiedt in de elektronische beeldtechniek met behulp van beeldopnemers. De kwaliteit van de beeldopnemers is uiteraard van beslissende betekenis voor de kwaliteit van het beeldsignaal en daarmee ook van de haalbare kwaliteit van het weergegeven beeld. De hoofdstukken 10 tot en met 13 behandelen de kleurentelevisietechniek en de thans gangbare TV-systemen. Omdat in een ontvanger het weergeefsysteem een essenti le component is gaat het hoofdstuk over weergeefsystemen vooraf aan dat over ontvangers. Laatstgenoemd hoofdstuk leidt tevens een aantal nieuwe ontwikkelingen in. Aansluitend daarop is het laatste hoofdstuk geheel gewijd aan de thans volop in ontwikkeling verkerende TV-techniek van de nabije toekomst. Uit de aard der zaak is dit hoofdstuk in hoge mate gedateerd; de ontwikkeling is nog lang niet afgesloten en
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten