• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Toetstrainer wereldorientatie - geschiedenis en maatschappe- lijke verhoudingen / groep 7 en 8

Kuipers, s.

9789061127819 - Toetstrainer wereldorientatie - geschiedenis en maatschappe- lijke verhoudingen / groep 7 en 8
2e hands

Artikelomschrijving

Inhoud van deze unieke cd-rom Deze cd-rom omvat het onderdeel Wereldoriëntatie van de CITO eindtoets groep 8 en bevat oefenstof voor geschiedenis en maatschappijleer in 1000 opgaven verdeeld over ruim 40 categorieën: o.a. de hoofdzaken van de geschiedenis van Nederland in 11 tijdsperioden, de rechtsstaat, democratie, internationale organisaties en wereldgodsdiensten. De opgaven worden ondersteund met talloze afbeeldingen en tijdbalken, die helpen de oefenstof begrijpelijker te maken. Beschrijving De CITO Eindtoets Basisonderwijs (CITO-toets) in groep 8 is bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van een juist advies over het meest geschikte vervolgonderwijs voor leerlingen. Het behaalde resultaat is niet van doorslaggevende betekenis, maar wordt wel als indicator gezien voor het succesvol doorlopen van het geadviseerde schooltype. Op vrijwel alle basisscholen oefenen leerlingen in groep 7 en 8 met CITO Eindtoetsen van voorafgaande jaren. Hiermee krijgen leerkrachten en ouders een eerste indruk van het niveau waarop de kinderen zich op dat moment bevinden. Het nakijken van de toetsen en het trekken van conclusies over eventuele hiaten in kennis en vaardigheden, vergt echter veel tijd. De Toetstrainer-reeks is dan een uitstekend hulpmiddel dat zowel op school als thuis kan worden ingezet. Iedere Toetstrainer-titel bevat tenminste 1000 opgaven. Geheel volgens de indeling van de CITO Eindtoets Basisonderwijs kan de leerling op de computer oefenen op drie oefenniveaus. Op oefenniveau 1 werkt het kind zonder tijdsdruk, op niveau 2 met (toenemende) tijdsdruk, Op niveau 3 oefent het kind onder dezelfde condities als tijdens de echte CITO Eindtoets. Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Ouders en leerkrachten kunnen op ieder gewenst moment overzichten oproepen van de gemaakte fouten. Zo kan eenvoudig worden bepaald

Specificaties

Auteur Kuipers, s.
ISBN/EAN 9789061127819
Druk 1
€ 9,95
Verwachte bezorgdatum: 30-09

Artikelomschrijving

Inhoud van deze unieke cd-rom Deze cd-rom omvat het onderdeel Wereldoriëntatie van de CITO eindtoets groep 8 en bevat oefenstof voor geschiedenis en maatschappijleer in 1000 opgaven verdeeld over ruim 40 categorieën: o.a. de hoofdzaken van de geschiedenis van Nederland in 11 tijdsperioden, de rechtsstaat, democratie, internationale organisaties en wereldgodsdiensten. De opgaven worden ondersteund met talloze afbeeldingen en tijdbalken, die helpen de oefenstof begrijpelijker te maken. Beschrijving De CITO Eindtoets Basisonderwijs (CITO-toets) in groep 8 is bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van een juist advies over het meest geschikte vervolgonderwijs voor leerlingen. Het behaalde resultaat is niet van doorslaggevende betekenis, maar wordt wel als indicator gezien voor het succesvol doorlopen van het geadviseerde schooltype. Op vrijwel alle basisscholen oefenen leerlingen in groep 7 en 8 met CITO Eindtoetsen van voorafgaande jaren. Hiermee krijgen leerkrachten en ouders een eerste indruk van het niveau waarop de kinderen zich op dat moment bevinden. Het nakijken van de toetsen en het trekken van conclusies over eventuele hiaten in kennis en vaardigheden, vergt echter veel tijd. De Toetstrainer-reeks is dan een uitstekend hulpmiddel dat zowel op school als thuis kan worden ingezet. Iedere Toetstrainer-titel bevat tenminste 1000 opgaven. Geheel volgens de indeling van de CITO Eindtoets Basisonderwijs kan de leerling op de computer oefenen op drie oefenniveaus. Op oefenniveau 1 werkt het kind zonder tijdsdruk, op niveau 2 met (toenemende) tijdsdruk, Op niveau 3 oefent het kind onder dezelfde condities als tijdens de echte CITO Eindtoets. Het programma houdt van alle gemaakte opgaven bij welke fout werd gemaakt. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software alarm. Ouders en leerkrachten kunnen op ieder gewenst moment overzichten oproepen van de gemaakte fouten. Zo kan eenvoudig worden bepaald

Specificaties

Auteur Kuipers, s.
ISBN/EAN 9789061127819
Druk 1