• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Beeldenstrijd in crisistijd

Frissen, r. müller, f.

9789059319080 - Beeldenstrijd in crisistijd

Artikelomschrijving

Immigratie en integratie stonden de afgelopen vijftien jaar vrijwel onafgebroken ter discussie in Nederland. De toon, het tempo en de inhoud van dit debat zijn in deze periode echter ingrijpend veranderd. De rol van nieuwsmedia is daarbij steeds nadrukkelijker ter discussie komen te staan. Maar er is opvallend weinig aandacht geweest voor de daadwerkelijke wijze waarop berichtgeving over spanningen in de multiculturele samenleving tot stand komt. Ook is er bijna geen onderzoek dat de maatschappelijke gevolgen van deze berichtgeving in kaart heeft gebracht. Beeldenstrijd in Crisistijd toont aan dat het beeld van een hijgerige journalistiek die een uitzonderlijk en nieuwswaardig 'trigger event' uit sensatiezucht eenzijdig tot grote proporties opblaast, niet met de realiteit overeenkomt. Betrokken actoren (zoals de politieorganisatie en de gemeente) zijn vaak coauteur van de framing en inhoud van het nieuws. Dit wordt echter lang niet altijd zo ervaren. De betrokkenen blijven achter met een gevoel van frustratie en wrok jegens de nieuwsmedia en de als ontembaar ervaren beeldvorming, terwijl de mediatisering van de samenleving voortschrijdt. Dit onderzoek biedt meer inzicht in de mogelijkheden die betrokken (lokale) actoren hebben om zich te verhouden tot nieuwsmedia. Crisisberichtgeving over maatschappelijke spanningen kan daarmee voor de actoren die er mee te maken krijgen uitgroeien tot wat zij eigenlijk altijd al was: niet alleen een bedreiging, maar ook een kans. Renée Frissen MA studeerde Cultural Analysis. Ze werkt als onderzoeker bij FORUM en is daarnaast als buitenpromovenda verbonden aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme, Universiteit Leiden. Dr. Floris Müller is communicatiewetenschapper en psycholoog en is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 2012 werkte hij als onderzoeker bij FORUM.

Specificaties

Auteur Frissen, r. müller, f.
ISBN/EAN 9789059319080
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Immigratie en integratie stonden de afgelopen vijftien jaar vrijwel onafgebroken ter discussie in Nederland. De toon, het tempo en de inhoud van dit debat zijn in deze periode echter ingrijpend veranderd. De rol van nieuwsmedia is daarbij steeds nadrukkelijker ter discussie komen te staan. Maar er is opvallend weinig aandacht geweest voor de daadwerkelijke wijze waarop berichtgeving over spanningen in de multiculturele samenleving tot stand komt. Ook is er bijna geen onderzoek dat de maatschappelijke gevolgen van deze berichtgeving in kaart heeft gebracht. Beeldenstrijd in Crisistijd toont aan dat het beeld van een hijgerige journalistiek die een uitzonderlijk en nieuwswaardig 'trigger event' uit sensatiezucht eenzijdig tot grote proporties opblaast, niet met de realiteit overeenkomt. Betrokken actoren (zoals de politieorganisatie en de gemeente) zijn vaak coauteur van de framing en inhoud van het nieuws. Dit wordt echter lang niet altijd zo ervaren. De betrokkenen blijven achter met een gevoel van frustratie en wrok jegens de nieuwsmedia en de als ontembaar ervaren beeldvorming, terwijl de mediatisering van de samenleving voortschrijdt. Dit onderzoek biedt meer inzicht in de mogelijkheden die betrokken (lokale) actoren hebben om zich te verhouden tot nieuwsmedia. Crisisberichtgeving over maatschappelijke spanningen kan daarmee voor de actoren die er mee te maken krijgen uitgroeien tot wat zij eigenlijk altijd al was: niet alleen een bedreiging, maar ook een kans. Renée Frissen MA studeerde Cultural Analysis. Ze werkt als onderzoeker bij FORUM en is daarnaast als buitenpromovenda verbonden aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme, Universiteit Leiden. Dr. Floris Müller is communicatiewetenschapper en psycholoog en is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 2012 werkte hij als onderzoeker bij FORUM.

Specificaties

Auteur Frissen, r. müller, f.
ISBN/EAN 9789059319080
Druk 1