Menu
Sluiten

Samen bouwen 2.0 / 2.0

Hout, Anjo van Metze, Rosalie Bakker, Tanny Felix, Kitty
ISBN/EAN 9789059318922
Druk 1
Van burgers wordt steeds vaker verwacht dat zij actief participeren in de samenleving, de regie in eigen hand nemen, hun netwerk inschakelen daar waar nodig en minder snel aankloppen bij de overheid voor ondersteuning. De burger wordt gestimuleerd tot meer zelfredzaamheid en zelfmanagement. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt - vanuit de overheid - een context voor deze maatschappelijke participatie en actief burgerschap. Individuen en groepen met vragen en problemen worden niet langer als 'klant' gezien, maar als eigenaar van die vragen en problemen en vooral ook van de daarbij passende antwoorden en oplossingen. Wat betekent deze ontwikkeling voor de welzijnssector? Wat betekent dit voor de sociale professional? En in het verlengde hiervan, wat voor gevolgen heeft dit beleid voor het hogerberoepsonderwijs? Dit boek biedt theoretische en methodische kaders die bouwstenen leveren voor een visie van waaruit in deze nieuwe context gedacht en gewerkt kan worden. Begrippen als: sociale veerkracht, activeren, empowerment, talentontwikkeling, eigen kracht en een integrale aanpak staan centraal en worden gerelateerd aan de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het boek is geschreven voor de sociale professionals van de toekomst. We nodigen hen uit om aan de hand van dit boek een visie op de beroepspraktijk te ontwikkelen en na te denken over een daarbij passende positieve en krachtgerichte basishouding. De auteurs zijn allen docent en/of onderzoeker in het HBO, afkomstig uit de studierichtingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal-juridische Dienstverlening en Sociaal-pedagogische Hulpverlening.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Integraal sociaal werk - Naar de sociale professional van de toekomst

ISBN/EAN
9789089538475

Druk
1

Van burgers wordt steeds vaker verwacht dat zij actief participeren in de samenleving: ze moeten de regie in eigen hand nemen, waar nodig hun netwerk inschakelen en minder snel aankloppen bij de overheid voor ondersteuning. De burger wordt, kortom, gestimuleerd tot meer zelfredzaamheid en zelfmanagement. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt - vanuit de overheid - een context voor deze maatschappelijke participatie en actief burgerschap. Individuen en groepen met vragen en problemen worden niet langer als 'klant' gezien, maar als eigenaar van die vragen en problemen en vooral ook van de daarbij passende antwoorden en oplossingen. Wat betekent deze ontwikkeling voor de welzijnssector? Wat betekent dit voor de sociale professional? En in het verlengde hiervan, wat voor gevolgen heeft dit beleid voor het hoger beroepsonderwijs? Integraal sociaal werk biedt theoretische en methodische kaders die bijdragen aan het ontwikkelen van een visie van waaruit in deze nieuwe context gedacht en gewerkt kan worden. Begrippen als: sociale veerkracht, activeren, empowerment, netwerkontwikkeling, talentontwikkeling, eigen kracht en een integrale aanpak staan centraal en worden gerelateerd aan de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. Tegelijkertijd heeft de overheid als gevolg van de Wmo fors bezuinigd op de budgetten van organisaties voor zorg en welzijn. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de mogelijkheden van sociale professionals om integraal te werken aan problemen rondom armoede, eenzaamheid en migratie? Sociaal werkers zijn actief om maatschappelijke verandering, sociale cohesie en de zelfstandigheid van mensen te bevorderen. Onder de huidige omstandigheden wordt dan ook van hen een geëngageerde en kritische aanpak verwacht. Integraal sociaal werk is geschreven voor jou, de sociale professional van de toekomst. We nodigen je uit om aan de hand van dit boek een visie op de beroepspraktijk te ontwikkelen en na te denken over een daarbij passende positieve en krach
€ 28,95
Vandaag besteld, 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten