• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

In de war en uit de bocht

Nelen. Hans Leeuw. Bastiaan Bakker. Floor Herrenberg. Tom

9789059318861 - In de war en uit de bocht

Artikelomschrijving

In 2011 is de pilot Dreigingmanagement van start gegaan. De doelgroep van deze pilot wordt gevormd door individuen die als uitlaatklep voor hun persoonlijke en psychische problemen een publieke gezagsdrager bedreigen. De bedoeling van het project is om door middel van een risicoanalyse en een op de persoon toegesneden aanpak de dreiging beheersbaar te maken. In het kader van de pilot werken diverse partijen - onder andere de politie en de geestelijke gezondheidszorg - met elkaar samen. In dit rapport is vastgesteld wat de potentie is van de pilot, aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan om de geformuleerde doelen te bereiken en welke knelpunten eventueel in het verschiet liggen bij de uitvoering van deze vorm van dreigingsmanagement. De inzichten zijn vertaald in 25 prestatieindicatoren die bij een toekomstige procesevaluatie kunnen worden gebruikt. Hans Nelen is als hoogleraar criminologie verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Hij beweegt zich qua onderzoeksactiviteiten in het bijzonder op het terrein van de georganiseerde criminaliteit, organisatie criminaliteit en het evaluatieonderzoek. Bastiaan Leeuw is na afronding van zijn masters in Strafrecht (Maastricht) en Criminologie (Sydney) sinds 2012 werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hier is hij aangesteld als Phd-onderzoeker. Floor Bakker heeft na afronding van twee masteropleidingen gewerkt als docent en onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Momenteel is ze als promotieonderzoeker werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tom Herrenberg was tijdens de totstandkoming van dit evaluatierapport student aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Momenteel studeert hij rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Specificaties

Auteur Nelen. Hans Leeuw. Bastiaan Bakker. Floor Herrenberg. Tom
ISBN/EAN 9789059318861
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

In 2011 is de pilot Dreigingmanagement van start gegaan. De doelgroep van deze pilot wordt gevormd door individuen die als uitlaatklep voor hun persoonlijke en psychische problemen een publieke gezagsdrager bedreigen. De bedoeling van het project is om door middel van een risicoanalyse en een op de persoon toegesneden aanpak de dreiging beheersbaar te maken. In het kader van de pilot werken diverse partijen - onder andere de politie en de geestelijke gezondheidszorg - met elkaar samen. In dit rapport is vastgesteld wat de potentie is van de pilot, aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan om de geformuleerde doelen te bereiken en welke knelpunten eventueel in het verschiet liggen bij de uitvoering van deze vorm van dreigingsmanagement. De inzichten zijn vertaald in 25 prestatieindicatoren die bij een toekomstige procesevaluatie kunnen worden gebruikt. Hans Nelen is als hoogleraar criminologie verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Hij beweegt zich qua onderzoeksactiviteiten in het bijzonder op het terrein van de georganiseerde criminaliteit, organisatie criminaliteit en het evaluatieonderzoek. Bastiaan Leeuw is na afronding van zijn masters in Strafrecht (Maastricht) en Criminologie (Sydney) sinds 2012 werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hier is hij aangesteld als Phd-onderzoeker. Floor Bakker heeft na afronding van twee masteropleidingen gewerkt als docent en onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Momenteel is ze als promotieonderzoeker werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tom Herrenberg was tijdens de totstandkoming van dit evaluatierapport student aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Momenteel studeert hij rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Specificaties

Auteur Nelen. Hans Leeuw. Bastiaan Bakker. Floor Herrenberg. Tom
ISBN/EAN 9789059318861
Druk 1