Menu
Sluiten

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Douma, l., hoes, m.
ISBN/EAN 9789059318618
Druk 1
Het boek Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld; van signalering tot besluit is bedoeld voor beroepskrachten en studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten in het veld tijdig gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen signaleren en hierop adequaat kunnen reageren. De auteurs gaan in op wat kindermishandeling en huiselijk geweld zijn, hoe ze kunnen ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Tevens wordt besproken welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe je als beroepskracht met deze signalen omgaat. Besproken wordt welke beroepshouding nodig is om deze signalen te herkennen, hoe je het gesprek hierover met het slachtoffer en de dader aangaat en welke stappen je kan/moet nemen. Ook de Verplichte Meldcode komt uitgebreid aan bod. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan hoe in Nederland de aanpak van en hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld eruitziet en welke instanties en organisaties hierbij een belangrijke rol spelen en kunnen helpen. Linda Douma is sociaal psychologe en heeft zich gespecialiseerd in kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij heeft stage gelopen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland en gewerkt bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Zij is nu onder andere werkzaam als trainer bij ERMÉ en als gastdocente aan de Hogeschool van Amsterdam. Medi Hoes heeft onder andere als teamleider gewerkt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland en in de verslavingszorg. Zij is nu onder meer werkzaam als teammanager primair proces bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en als docente aan de Hogeschool van Amsterdam. Medi heeft daarnaast ERMÉ (www.ERMÉ.nl) opgericht, een bureau dat trainingen en scholingen aanbiedt op het gebied van huiselij
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Douma`, Linda
ISBN/EAN
9789462365360

Druk
2

Deze uitgave is bedoeld voor beroepskrachten en studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten dit tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen reageren. De vele casussen in het boek maken de theorie inzichtelijk. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde: * Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld? Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen ervan? * Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe ga je daarmee om? * Welke beroepshouding is nodig om deze signalen te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer en de dader? * Welke stappen kan of moet je nemen? De Verplichte Meldcode komt hierbij ruim aan bod. * Loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld. * Hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland. In deze tweede druk zijn de meest recente cijfers en inzichten rondom (de aanpak van) kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld opgenomen. Daarnaast zijn de veranderingen in de aanpak en hulpverlening als gevolg van de hervormingen in de (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning verwerkt. De sectie over seksueel misbruik is verder uitgebreid. Ook zijn nieuwe werkcasussen opgenomen. Op www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl, de website bij dit boek, zijn meer werkcasussen te vinden en extra materiaal.
€ 38,95
Vandaag besteld, 23-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten