Menu
Sluiten

Basisboek opvoedkunde pedagogiek in (neuro)psychologisch perspectief

Tieleman, m., graaf, j.w. de
ISBN/EAN 9789059318243
Druk 1
Ieder mens wordt opgevoed, door ouders, door leerkrachten, door andere belangrijke volwassenen, door vriendjes en hun ouders - zelfs een keuze om een kind niet op te voeden resulteert in een (soort van) opvoeding. Naast deze opvoeding spelen ook biologische, en meer specifiek neurologische, processen een rol. De opvoeding wordt gefaciliteerd of beperkt door deze biologische factoren. Omgekeerd kan een 'rijk' opvoedkundig milieu ook een duidelijke invloed op de biologische aanleg hebben. Tijdens het doorgaans twintig jaar durende opvoedingsproces gebeurt er dus heel veel in en om een kind. De meeste boeken over pedagogiek zijn beschouwend, filosofisch, normatief en soms prescriptief van aard. De auteurs hebben in Ontwikkelingspedagogiek een andere invalshoek willen kiezen. Zij willen de verschillende disciplines die zich bezighouden met de (neuro)psychologische ontwikkeling van het kind opvoeding en opvoedingsondersteuning samenbrengen en kritisch bespreken, steeds uitgaande van het belangrijke startpunt dat 'het gemiddelde kind', en 'de gemiddelde ontwikkeling', niet bestaan. In negen hoofdstukken komen aan de orde pedagogiek, opvoeding en opvoedingsstijlen, gezinstypen, opvoedingsdoelen en -middelen, opvoedingssituaties die meer uitdaging vergen, orthodidactiek en het classificatiesysteem. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding, een samenvatting, tips om te interveniëren en eindigt met een geanonimiseerde casus als verwerkingsopdracht. Dr. Jan Willem de Graaf is neuropsycholoog en werkt als hoofddocent bio en neuropsychologie bij toegepaste psychologie van Saxion. Tevens is hij daar werkzaam als manager expertisecentrum. Drs. Maryke Tieleman is pedagoog en werkzaam als hoofddocent/ontwikkelaar ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek aan de studierichting Toegepaste Psychologie en aan de 3ps van de Saxion Hogeschool te Deventer.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Ontwikkelingspedagogiek

Graaf, Jan Willem de
ISBN/EAN
9789462365421

Druk
2

Bij de opvoeding van ieder kind spelen de omgeving waarin het kind opgroeit en zijn biologische mogelijkheden een heel belangrijke rol. In Ontwikkelingspedagogiek wordt de wisselwerking tussen deze twee factoren uitvoerig behandeld. De verschillende disciplines die zich bezighouden met de (neuro-)psychologische ontwikkeling en de opvoeding van het kind worden samengebracht en kritisch besproken. Het boek start met een algemeen gedeelte waarin opvoedingsstijlen, visies, gezinstypen, opvoedingsdoelen en -middelen aan bod komen. Daarna volgt een gedeelte over pedagogische situaties die meer uitdaging vergen, oftewel de orthopedagogiek. Het boek eindigt met een aanzet tot de (ortho-)didactiek. Elk hoofdstuk is voorzien van een korte inleiding op het onderwerp, tips om te interveniëren, een samenvatting, een begrippenlijst en casusmateriaal met opdrachten. In deze volledig herziene en geactualiseerde druk van Ontwikkelingspedagogiek wordt de diagnostiek kritisch belicht en wordt de (zelf)opvoeding van speciale talenten uitgebreid behandeld. Ook is er aandacht voor de gevolgen van de opvoeding voor de ontwikkeling van het brein. Op de bijbehorende website, www.ontwikkelingspedagogiek2edruk.nl, is bovendien voor zowel student als docent veel extra materiaal te vinden. De opvoeding wordt enerzijds gefaciliteerd of beperkt door de biologische aanleg van een kind, maar de opvoeding heeft anderzijds ook een duidelijke beperkende of faciliterende invloed op de mogelijkheden en beperkingen van een kind. Een beperking kun je beschouwen als een afwijking van het gemiddelde. Zo'n afwijking kan ook een kracht of uitdaging zijn, mits de opvoeder die signaleert en coacht. In Ontwikkelingspedagogiek wordt daarom de term 'uitdagingen' gehanteerd. Het boek start met een algemeen gedeelte, waarin opvoedingsstijlen, visies, gezinstypen en opvoedingsdoelen en middelen worden besproken. Dit gedeelte wordt vervolgd met pedagogische situaties, die meer uitdaging vergen, oftewel orthop
€ 44,50
Vandaag besteld, 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten