Menu
Sluiten

Wetgeving jeugdrecht 2012-2013

Beijerse, J. uit
ISBN/EAN 9789059317840
Druk 2
Het Nederlandse jeugdrecht bestrijkt diverse rechtsgebieden. Als jeugdigen worden verdacht van of veroordeeld wegens een strafbaar feit, krijgen ze te maken met het straf- en strafprocesrecht. De wetgeving rond het gezag over minderjarige kinderen maakt deel uit van het civiele recht. En wanneer jeugdigen aanspraak maken op jeugdzorg, is het bestuursrecht van toepassing. Daarbij wordt er in de rechtspraktijk ook steeds vaker een beroep gedaan op internationale normen, zoals die zijn neergelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het jeugdrecht overschrijdt niet alleen de grenzen van de verschillende rechtsgebieden, er zijn ook veel niet-juridische beroepsgroepen en opleidingen waarvoor enige kennis van het jeugdrecht noodzakelijk is. Daarbij kan worden gedacht aan (ortho)pedagogiek, psychologie en criminologie. Mede daarom bestaat er in de praktijk behoefte aan een handzaam werk waarin de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. Deze wettenbundel beoogt in die behoefte te voorzien. Mr. dr. Jolande uit Beijerse is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze doceert daar het vak jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht in de masters strafrecht en criminologie en doet onderzoek op het terrein van het (jeugd)strafrecht. Ze is betrokken bij de organisatie en uitvoering van leergangen en cursussen waarmee advocaten zich kunnen specialiseren in het jeugdrecht, is rechter plaatsvervanger bij het team jeugd van de rechtbank Rotterdam, lid van de commissie van toezicht van justitiële jeugdinrichting de Hartelborgt en lid van de redacties van Proces en Youth Justice.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Wetgeving Jeugdrecht 2016

Beijerse, J. uit
ISBN/EAN
9789462901728

Druk
1

Het Nederlandse jeugdrecht overschrijdt de grenzen van verschillende rechtsgebieden (het strafrecht, het civiele recht en het staats- en bestuursrecht), maar wordt ook bestudeerd en gehanteerd door (aankomende) professionals buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen en criminologen. Mede daarom was er in de praktijk behoefte aan een handzaam werk waarin de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. Deze wettenbundel beoogt in die behoefte te voorzien. De geselecteerde jeugdwetgeving wordt overzichtelijk gepresenteerd in zes rubrieken: verdragen, gezag en jeugdbescherming, jeugdhulp, leerplicht en schoolverzuim, jeugdstraf(proces)recht en justitiële jeugdinrichtingen. Ten opzichte van de vorige druk zijn er vele herzieningen doorgevoerd, waarvan die van de kinderbeschermingsmaatregelen, de invoering van de Jeugdwet en de wijzigingen in het jeugdstrafrecht door de Wet adolescentenstrafrecht de belangrijkste zijn. Deze bundel is gebaseerd op de geldende regelgeving van begin december 2015.
€ 34,00
Vandaag besteld, 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten