• Tot 10% korting
  • Ook 2e hands studieboeken
  • Gratis verzending
9789057401152 - Effectief verplegen 2

Effectief verplegen 2

Achterberg, Th. Vaneliens, A.M. Strijbol, N.C.M.
9789057401152 - Effectief verplegen 2
ISBN/EAN 9789057401152
Druk 2
Het huidige opleidingsstelsel vraagt van verpleegkundigen het vermogen om het eigen handelen te kunnen beargumenteren met behulp van theoretische uitgangspunten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence based nursing).'Het niet toepassen van bestaande kennis doet afbreuk aan de kwaliteit van de zorg en is in feite niet te verantwoorden tegenover zorgontvangers.' Deze uitspraak geeft het belang aan van evidence based nursing: er is (wetenschap-pelijke) kennis voorhanden en die dient gebruikt te worden in de praktijk.Verpleegkundi-gen die gebruik maken van beschikbare kennis, bevorderen een goed herstel of behoud van gezondheid bij de pati nt. Ze bereiken hiermee dat de pati nt geen schade lijdt door behandeling, procedures of diensten. Daarbij voorkomen zij verspilling van materiaal of tijd. Boven-dien bevordert een competente en dus goed onderbouwde zorgverlening het vertrouwen van het publiek in de verpleegkundige beroeps-groep.In dit boek zijn verpleegkundige probleemgebieden uitgewerkt, die gericht zijn op het psycho-sociale (dis)functioneren.De verpleegkundige probleemgebieden waarbij het accent ligt op de somatiek, zijn opgenomen in Effectief Verplegen 1. In Effectief Verplegen 3 worden (enkel- of meervoudige) verpleegproblemen besproken die veelal zijn toegespitst op n specifieke pati- ntencategorie, gericht op somatisch dan wel psychosociaal disfunctioneren.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

9789057401176 - Effectief verplegen 2

Effectief verplegen 2

Achterberg, T. Van
9789057401176 - Effectief verplegen 2
ISBN/EAN
9789057401176

Druk
3

Dit boek is voorzien van een persoonlijke toegangscode waarmee gebruikers aanvullende informatie (zoals de nieuwste inzichten, meetinstrumenten en een kennistoets) kunnen raadplegen op http://www.verpleegproblemen.nl. Over de inhoud In dit boek worden verpleegproblemen besproken die zich bij verschillende patiëntencategorieën kunnen voordoen en gelegen zijn in het psychosociale domein. Deze verpleegproblemen zijn geclusterd in een aantal verpleegkundige probleemgebieden (zie hieronder). Het boek opent met een inleiding, waarin de stand van zaken ten aanzien van evidence-based nursing wordt besproken en een toelichting wordt gegeven op de betekenis van enkele veel gebruikte classificatiesystemen en de PES-formule. Na de inleiding volgen de uitgewerkte verpleegproblemen: elk hoofdstuk vormt een afgerond geheel (probleem-gebied), dat afzonderlijk bestudeerd kan worden. De hoofdstukindeling volgt een vast patroon: elk hoofdstuk begint met een korte introductie, gevolgd door casuïstiek en een beschrijving van resp. het probleemgebied, de verpleegkundige diagnostiek en de verpleegkundige interventies, waarna het wordt afgesloten met een kennistoets en een literatuuroverzicht. Beknopte inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Agressie 3 Angst (functionele) 4 Communicatie 5 Coping 6 Rouw en verlies 7 Seksualiteit 8 Spiritualiteit 9 Suïcide 10 Therapietrouw 11 Zelfverwondend gedrag Register Voor wie bestemd MANP (Master Advanced Nursing Practice) niveau 5 (HBO-verpleegkundigen) niveau 4 (MBO-verpleegkundigen) met begeleiding (praktijk)docenten verpleegkunde
€ 55,50
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 15-12 bezorgd
Aantal
€ 39,68
2e hands
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 15-12 bezorgd
Aantal