Menu
Sluiten

Competentievergroting in de residentiele jeugdzorg

Slot, N.W.
ISBN/EAN 9789055746392
Druk 3
Vaak is het beter om jongeren aan te spreken op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen. De aandacht gaat dan niet alleen uit naar de problemen, maar ook naar het positieve gedrag. Vooral door het aanleren van sociale en cognitieve vaardigheden voor het leven van alledag is bij jongeren veel winst te behalen. In de hulpverlening staat deze motiverende aanpak bekend als ‘competentievergroting’. Deze uitgave laat zien hoe competentievergroting binnen de residentiële hulpverlening gerealiseerd kan worden. Studenten krijgen niet alleen de benodigde theorie aangereikt, maar ook veel praktische tools.

De werkwijze van competentievergroting grijpt terug op leertheoretische principes en elementen uit de ontwikkelingspsychologie. Daarom begint het boek met een beknopte theoretische uiteenzetting hierover. De student leert welke factoren van invloed zijn op de competentie en maakt kennis met een aantal competentiegerichte strategieën. Ook krijgt hij technieken aangereikt om deze in te zetten. Hij leert bijvoorbeeld hoe hij de dagelijkse routine in een jeugdzorginstelling in kaart brengt en hoe hij deze kan beïnvloeden. De dagelijkse routine is een belangrijke factor bij het plannen en uitvoeren van competentiegerichte strategieën.
  • Een een direct inzetbaar model voor de competentievergroting in de jeugdzorg
  • Alle methodieken, technieken en hulpmiddelen in een heldere vaktaal naast elkaar gezet
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Competentievergroting, Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra.

Slot, N.W.
ISBN/EAN
9789006340341

Druk
4

'Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra' staat uitgebreid stil bij de vraag hoe competentievergroting in de praktijk van de residentiële hulpverlening gerealiseerd kan worden. De technieken en hulpmiddelen worden op praktische en concrete wijze en aan de hand van veel voorbeelden beschreven. De methodische aspecten in dit boek grijpen terug op de ontwikkelingspsychologie en de leertheorieën. Het aantal theoretische uiteenzettingen is beperkt omdat het vooral een praktijkboek is. 'Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra' sluit aan bij de jeugdwet en de wet kinderbeschermingsmaatregelen die in 2015 van kracht zijn gegaan. De krachten en doelen van jeugdigen, ouders en netwerk vormen nog sterker de rode draad voor de hulp. Daarnaast is er in de nieuwe druk extra aandacht voor veiligheid van jeugdigen in tehuizen. 'Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra' is bestemd voor professionele hulpverleners in de jeugdhulp en hun begeleiders, voor methodiekontwikkelaars en voor studenten.
€ 41,10
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten