Menu
Sluiten

Prisma pocketwoordenboek Fries-Nederlands-Fries

Hofman, M.
ISBN/EAN 9789049104368
Druk 3

Een uniek pocketwoordenboek van het hedendaagse Fries. Met de delen Fries-Nederlands en Nederlands-Fries in één band.

- Uitgebreide informatie over de tweede taal van Nederland.
- Aansluitend bij de leermethoden Fries die op scholen wordt gebruikt.
- In totaal 30.000 trefwoorden.
- Samengesteld door een Fries redactieteam.

Het woordenboek is in de eerste plaats bedoeld voor gebruik binnen het basis- en voortgezet onderwijs, maar het is ook zeer geschikt als naslagwerk voor anderen die geïnteresseerd zijn in het Fries (cursisten, toeristen, nieuwe inwoners). Met trefwoorden als tsjette (chatten) en tsjippe (chippen) biedt het een goede weergave van de actuele Friese woordenschat. Door de vele levendige voorbeeldzinnen die de auteurs in het boek hebben opgenomen, is het een amusant en leerzaam bladerboek voor iedereen die het Fries een warm hart toedraagt.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Prisma pocketwoordenboek Fries-Nederlands-Fries

Hofman, M.
ISBN/EAN
9789000352371

Druk
5

Nieuwe editie van het Fries woordenboek -- Nije edysje fan it Frysk wurdboek Die andere officiële landstaal - met ruim een half miljoen sprekers, verplicht (en met liefde) onderwezen op de Friese scholen - verdient een betrouwbaar woordenboek. Deze Prisma behoort daarom tot de standaarduitrusting van de Friese jeugd en van iedereen die veel met Fries te maken heeft. In deze nieuwe editie zijn de meest recente officiële spellingswijzigingen doorgevoerd en zijn alle trefwoorden aangepast aan de Foarkarswurdlist (voorkeurswoordenlijst) van het Fries, zoals te vinden op www.taalweb.frl, ontwikkeld door de Fryske Akademy Dy oare offisjele lânstaal - mei in heal miljoen sprekkers, ferplicht (en mei leafde) ûnderwiisd op ’e Fryske skoallen – fertsjinnet in betrouber wurdboek. Dizze Prisma heart dêrom ta de standerttarissing fan ’e Fryske jongerein en fan elkenien dy’t in soad mei it Frysk te meitsjen hat. Yn dizze nije edysje binne de meast resinte offisjele staveringswizigingen trochfierd en binne alle trefwurden oanpast oan ’e Foarkarswurdlist fan it Frysk, lykas te finen op www.taalweb.frl, ûntwikkele troch de Fryske Akademy.
  • Fries-Nederlands en Nederlands-Fries in één band
  • Handzaam en toegankelijk voor gebruik op school en in het dagelijks leven
  • Sluit aan bij leermethoden Fries die op scholen worden gebruikt
  • Samengesteld en bijgewerkt door experts in de Friese taal
  • Frysk-Nederlânsk en Nederlânsk-Frysk yn ien bân
  • Hânsum en tagonklik foar gebrûk op skoalle en yn it deistich libben
  • Slút oan by learmetoaden Frysk dy’t op skoallen brûkt wurde
  • Gearstald en bywurke troch eksperts yn ’e Fryske taal
€ 14,99
Vandaag besteld, 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten