Menu
Sluiten

Stemstoornissen handboek voor de klinische praktijk

Bodt, M. de
ISBN/EAN 9789044121254
Druk 1
Over het boek: Bij de behandeling van stemstoornissen is een goede samenwerking tussen logopedist en NKO-arts zeer belangrijk. Dit handboek biedt een authentieke medisch-logopedische benadering met onder meer een onderzoeksprotocol en een therapeutisch beleid, waarbij de inbreng van beide disciplines in detail wordt uitgewerkt. Diagnostische en therapeutische procedures worden kritisch benaderd vanuit de wetenschappelijke literatuur en/of de klinische expertise. Een en ander wordt geconcretiseerd aan de hand van casussen, met ruime aan-dacht voor outcome en evidente based practice. Deze publicatie wil zowel de student als de professional coachen bij hun studie en beroepsactiviteiten rond stemstoornissen. Ze biedt de clinicus een concreet referentiekader en legt de nadruk op onderzoek, therapie en beleid. Het geheel wordt ruim geïllustreerd met afbeeldingen, grafieken en diagrammen. Uit de inhoud: Normale stem (Anatomie - Fysiologie - Ontwikkeling - Typering en classificatie) - Dia-gnostiek van stemstoornissen (Klinisch NKO-onderzoek - Instrumenteel onderzoek - Logopedisch onderzoek - Classificatie en prevalentie van stemstoornissen - Stemevaluatieprotocol) - Behandeling van stemstoornissen (Historische beschouwingen - Preventie - Geneesmiddelen en hun effecten op stem - Fonochirurgie - Indirecte en directe logopedische benaderingen - Specifieke therapieën - Specifieke populaties - Therapeutische software) - Kliniek van stemstoornissen (Diagnostische bevindingen - Therapeutisch beleid en casus voor alle organische en niet-organische stemstoornissen - Evidence based practice - Normtabellen voor stemmetingen per geslacht en leeftijd) - Glossarium. Over de auteur(s): Marc De Bodt, Louis Heylen en Fons Mertens zijn logopedisten, verbonden aan resp. het UZ in Antwerpen en het Revalidatiecentrum in Turnhout, met jarenlange ervaring op het domein van stemstoornissen. Jan Vanderwegen en Paul Van de Heyning zijn NKO-artsen en revalidatieartse
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Stemstoornissen handboek voor de klinische praktijk

Bodt, M. de
ISBN/EAN
9789044132441

Druk
6

Deze herwerkte editie van het boek 'Stemstoornissen' is bedoeld voor logopedisten en NKO-artsen met bijzondere interesse voor het onderzoek en de behandeling van stemstoornissen. Voor studenten biedt dit boek een volledig referentiekader van alle relevante aspecten van de stemzorg. Voor professionelen is het een handig naslagwerk waarvan de volledige inhoud aangepast werd aan het ICF-referentiekader, de actueel geldende internationale richtlijnen en 'best clinical practices'. Een trefwoordregister werd in deze editie toegevoegd. Het referentiekader van de auteurs is duidelijk multidisciplinair: medische en logopedische aspecten worden geïntegreerd tot één geheel zoals in de klinische praktijk. Diagnostische en therapeutische procedures worden kritisch benaderd en geconcretiseerd aan de hand van typische zorgpaden en casuïstiek. Uit de inhoud: Inhoudsopgave Woord vooraf Over de auteur(s): Marc De Bodt is logopedist en doctor in de medische wetenschappen. Hij is hoofd van het Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen aan het UZ Antwerpen en hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij gastprofessor aan de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen van de Universiteit Gent, onder meer voor het vak stemstoornissen, en co-organisator van de postacademische vorming stemstoornissen. Louis Heylen is logopedist en doctor in de medische wetenschappen. Hij is voormalig diensthoofd en adviseur van de Dienst Logopedie KMSL te Turnhout en directeur van de Centra voor Ambulante Revalidatie van Turnhout, de Zuiderkempen en Mechelen, en van het revalidatiecentrum voor Niet-Aangeboren Hersenletsels te Turnhout. Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen als postdocoraal onderzoeker en aan de Universiteit Gent als gastprofessor. Hij is auteur van een groot aantal publicaties rond onder meer stem, stotteren, taal, afasie en wetgeving. Hij was achtereenvolgens bestuurslid en voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Logoped
€ 49,00
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 23-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten