• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Handleiding dossiervorming

Joosten, E.

9789035247543 - Handleiding dossiervorming

Artikelomschrijving

Handleiding Dossiervorming Om een goed onderzoeks- en procesdossier te kunnen samenstellen vanuit de processen-verbaal die opgemaakt worden in het kader van opsporingsonderzoeken, moet je over een behoorlijke hoeveelheid kennis en vaardigheden beschikken. Daar is buiten wetskennis en inzicht in onderzoeksmethodieken ook veel oefening in de praktijk voor nodig. In deze vierde, herziene druk van de Handleiding Dossiervorming worden alle aspecten van het opstellen van processen-verbaal tot het samenstellen van onderzoeks- en procesdossiers behandeld. Het opmaken van een dossier in het onderzoek van een Team Grootschalige Opsporing (TGO) verschilt in omvang en complexiteit van het opmaken van een dossier inzake een woninginbraak, maar de basisprincipes zijn gelijk en mede vormgegeven door de resultaten van het onderzoek-Posthumus wat heeft geleid tot het Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV). Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan de nagestreefde verbeteringen op dit terrein. De Handleiding Dossiervorming is inmiddels een standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met de vaak moeilijke maar uiterst belangrijke taak van het opmaken van dossiers. Het belang van een goed dossier wordt (mede) weergegeven op grond van het feit dat de rechter op grond van het dossier een verdachte tot een straf kan veroordelen. Voor leden van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en de bijzondere opsporingsdiensten bevat de handleiding praktische informatie over het opbouwen van dossiers in strafrechtelijke onderzoeken. Eric Joosten is hoofdinspecteur van politie en docent-onderzoeker bij de School voor Politieleiderschap van de Politieacademie. Corné van Roosendaal is brigadier van politie en professional tactische recherche bij de eenheid Midden- en West-Brabant en Zeeland.

Specificaties

Auteur Joosten, E.
ISBN/EAN 9789035247543
Druk 4
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Handleiding Dossiervorming Om een goed onderzoeks- en procesdossier te kunnen samenstellen vanuit de processen-verbaal die opgemaakt worden in het kader van opsporingsonderzoeken, moet je over een behoorlijke hoeveelheid kennis en vaardigheden beschikken. Daar is buiten wetskennis en inzicht in onderzoeksmethodieken ook veel oefening in de praktijk voor nodig. In deze vierde, herziene druk van de Handleiding Dossiervorming worden alle aspecten van het opstellen van processen-verbaal tot het samenstellen van onderzoeks- en procesdossiers behandeld. Het opmaken van een dossier in het onderzoek van een Team Grootschalige Opsporing (TGO) verschilt in omvang en complexiteit van het opmaken van een dossier inzake een woninginbraak, maar de basisprincipes zijn gelijk en mede vormgegeven door de resultaten van het onderzoek-Posthumus wat heeft geleid tot het Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV). Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan de nagestreefde verbeteringen op dit terrein. De Handleiding Dossiervorming is inmiddels een standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met de vaak moeilijke maar uiterst belangrijke taak van het opmaken van dossiers. Het belang van een goed dossier wordt (mede) weergegeven op grond van het feit dat de rechter op grond van het dossier een verdachte tot een straf kan veroordelen. Voor leden van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en de bijzondere opsporingsdiensten bevat de handleiding praktische informatie over het opbouwen van dossiers in strafrechtelijke onderzoeken. Eric Joosten is hoofdinspecteur van politie en docent-onderzoeker bij de School voor Politieleiderschap van de Politieacademie. Corné van Roosendaal is brigadier van politie en professional tactische recherche bij de eenheid Midden- en West-Brabant en Zeeland.

Specificaties

Auteur Joosten, E.
ISBN/EAN 9789035247543
Druk 4