Menu
Sluiten

Voer voor kwartiermakers

Vlek. F.
ISBN/EAN 9789035246430
Druk 1
Politie & Wetenschap Overzichtsstudies bevat bijzondere publicaties over politiewetenschappelijke en -kundige kennis en inzichten die in achterliggende jaren zijn vergaard en opgebouwd, al dan niet (deels) onder de vlag van Politie & Wetenschap. Hiermee wordt beoogd een extra stimulans te geven aan een continu proces van kenniscumulatie en verdieping. Met de aanvaarding van de ontwerp-Politiewet door de Eerste Kamer in juli 2012 is de komst van de Nationale Politie een feit. Het gilde van kwartiermakers kan aan de slag met de volgende stap in een omvangrijke omvormingsoperatie: de uitvoering van de ontwerp- en invoeringsplannen. De ambities zijn verreikend. De inrichting van werk en bedrijfsvoering wordt in al haar facetten op de schop genomen. De al niet kinderachtige structuuringreep wordt aangegrepen voor een ambitieuze vernieuwings- en verbeteringslag op een breed front. Dat roept onvermijdelijk vragen op, deels van principiële en fundamentele aard, en daarbij worden ook tegenkrachten gemobiliseerd. Er worden vraagtekens gezet bij de onderbouwing van te maken of gemaakte keuzes en afwegingen, de 'nood' aan een achterliggende maatschappij- of professionele visie en bewezen good practises die er model voor staan. Deze bundel wil de kwartiermakers een handreiking bieden door 'robuuste' wetenschappelijke kennis te mobiliseren, die houvast en richting kan geven bij de omvormingsoperatie: als je dan toch bedrijfsvoering of werk opnieuw gaat inrichten, neem dan beproefde inzichten en ervaringen ter harte en doe het vooral zó. Het hart van de bundel wordt gevormd door veertien bijdragen van gereputeerde auteurs, die allen vanuit hun wetenschappelijke achtergrond en onderzoek- en praktijkervaring een wezenlijk aspect van de politiële opgave onder de loep nemen. Tezamen geven zij een state of the art van (politie)wetenschappelijke kennis en onderzoek. De bundel biedt houvast voor zowel inh
€ 54,50
Vandaag besteld, 02-06 bezorgd
Aantal
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten