Menu
Sluiten

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

Monnink, H. de
ISBN/EAN 9789035234994
Druk 4
Een geordende 'gereedschapskist' voor maatschappelijk werkers beschrijven: dat stond Herman de Mönnink voor ogen bij het schrijven van dit boek. Het cliëntgericht multimethodisch maatschappelijkwerkmodel (MMMW-model) dat in dit boek wordt beschreven, biedt een degelijke gereedschapskist, die de methodische praktijk van maatschappelijk werkers onderbouwt. De methodische competentie wordt echter pas waardevol als ze gefundeerd is op heldere, ethische, filosofischeen theoretische grondslagen, die ook in het boek worden beschreven. De ontstress- en empowermentaanpak speelt hierin een belangrijke rol. Deze aanpak behelst het opsporen en neutraliseren van spanningsbronnen (ontstressen) en het aanboren van krachtbronnen (empowerment), waarbij gebruikgemaakt wordt van drie denkstappen: 1 de persoonlijke archiefkast (PAK); 2 psychosociale stressanalyse (PSA); 3 psychosociale stressbegeleiding en -behandeling (PSB). Ook wordt de theoretische grondslag van de maatschappelijke aanpak beschreven, de iSET, de integrale Stressreductie en Empowermenttheorie. De iSET onderbouwt het werken aan duidelijke doelen en meetbare resultaten van de maatschappelijk werker op wetenschappelijke wijze. De gereedschapskist van de maatschappelijk werker: - biedt de beginnende maatschappelijk werker een stevige basis; - biedt de ervaren maatschappelijk werker een gedegen naslagwerk en een hulpmiddel om het beroepsmatig handelen te legitimeren en helder te positioneren; - biedt opleiders een toegankelijke systematiek voor analyse en aanpak van reflectie over de grondslagen van het vak; - helpt teams doordat zij steun ontlenen aan de eenduidige multimethodische taal voor diverse doelen, zoals gezamenlijke profilering van het vak, intervisie, functiewaardering, registratie en kwaliteitszorg. Het MMMW-model biedt de eenheid en eenduidigheid die voorwaarden zijn voor intercollegiale toetsing. De belangrijkste wijziging van de vi
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

De gereedschapskist van de sociaal werker

Mönnink, H.J. de
ISBN/EAN
9789036812498

Druk
5

Dit boek biedt een degelijke gereedschapskist voor sociaal werkers, gebaseerd op het multimethodisch sociaalwerkmodel . Sociale professionals zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal agogen kunnen met deze gereedschapskist systematisch werken met de eigen kracht van de cliënt en diens omgeving. De op kracht gerichte multimethodische aanpak wordt onderbouwd door de PIE-Empowerment-theorie; zij biedt de wetenschappelijke onderbouwing voor het werken aan meetbare resultaten. Vanuit een helder ethisch kader sluit de sociaal werker steeds aan bij onvervulde levensbehoeften en mensenrechten van de cliënt. Gewerkt wordt met drie cliëntfactoren die onze kwaliteit van leven bepalen: de impactfactor, de copingfactor en de supportfactor. Het is aan de sociaal werker om door het inzetten van de aanwezige positieve krachten samen met de cliënt de negatieve krachten te verminderen. De drie-stappenaanpak in sociaal werk bestaat uit: 1 persoonlijke archiefkast (PAK), 2 psychosociale assessment van levensbehoeften (PSA), 3 psychosociale interventie (PSI). De praktijk is de leidraad in De gereedschapskist van de sociaal werker en vormt zo een stevige basis voor de beginnende sociaal werker. Voor de ervaren sociaal werker is het boek een gedegen naslagwerk en een goed hulpmiddel om het beroepsmatig handelen te legitimeren en helder te positioneren. Opleiders vinden in het boek een toegankelijke systematiek voor assessment en aanpak in het sociaal werk en in de reflectieladder een reflectiesystematiek over de grondslagen van het vak. Aan de eenduidige multimethodische taal ontlenen teams steun voor diverse doelen, zoals gezamenlijke profilering van het vak, intervisie, functiewaardering, registratie en kwaliteitszorg. Ook biedt het multimethodisch sociaalwerkmodel de eenheid en eenduidigheid die voorwaarden zijn voor intercollegiale toetsing. Via de digitale leeromgeving is het volledige boek beschikbaar met samenvattingen en toetsvragen per hoofdstuk en interessant
€ 74,95
Vandaag besteld, 08-08 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten