• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Macht onmacht rampensituaties

9789035228252 - Macht onmacht rampensituaties

Artikelomschrijving

Als bij een ramp de gezondheidszorg minder goed functioneert, worden niet de artsen afgerekend op het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers, maar de bestuurlijke autoriteiten. Was men wel voldoende voorbereid? Waarom waren er te weinig ambulances? De spanningsvelden tussen bestuurders en professionals in de rampen-geneeskunde worden in Macht en onmacht in de rampengeneeskunde centraal gezet. De ontwikkelingen op het gebied van rampen en rampgeneeskunde worden geschetst waarbij toonaangevende Nederlandse en Belgische deskundigen een duidelijke mening geven over de wijze waarop Nederland nog beter voorbereid kan zijn op de gewondenzorg tijdens rampen en in crisissituaties. Verantwoordelijkheden Vreemd genoeg hebben veel verantwoordelijke autoriteiten te weinig inzicht in verschillende geneeskundige aspecten van rampen, wat het lastig maakt deze bestuurlijke verantwoordelijkheid invulling te geven. Daarentegen vindt de medische professie haar wensen onvoldoende op de bestuurlijke agenda terug. De duidelijke kloof tussen de bestuurlijke en de geneeskundige wereld is in het kader van de ontwikkeling naar de veiligheidsregio's ongewenst. PAOG De programmacommissie Post Academisch Onderwijs Urgentiegeneeskunde en de themacommissie Macht en onmacht in de rampengeneeskunde er opnieuw in geslaagd om een overzicht te geven over de huidige stand van zaken op een van de terreinen van de urgentiegeneeskunde, namelijk de rampengeneeskunde, Vitale functies onder rampen-omstandigheden en Urgentiegeneeskunde en triage, is voor een multidisciplinaire benadering gekozen. Het is te verwachten dat dit boek, een kataliserende werking heeft op de ontwikkeling van het kennisnetwerk rondom de thematiek van de bestuurlijke aspecten in de rampengeneeskunde.

Specificaties

ISBN/EAN 9789035228252
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Als bij een ramp de gezondheidszorg minder goed functioneert, worden niet de artsen afgerekend op het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers, maar de bestuurlijke autoriteiten. Was men wel voldoende voorbereid? Waarom waren er te weinig ambulances? De spanningsvelden tussen bestuurders en professionals in de rampen-geneeskunde worden in Macht en onmacht in de rampengeneeskunde centraal gezet. De ontwikkelingen op het gebied van rampen en rampgeneeskunde worden geschetst waarbij toonaangevende Nederlandse en Belgische deskundigen een duidelijke mening geven over de wijze waarop Nederland nog beter voorbereid kan zijn op de gewondenzorg tijdens rampen en in crisissituaties. Verantwoordelijkheden Vreemd genoeg hebben veel verantwoordelijke autoriteiten te weinig inzicht in verschillende geneeskundige aspecten van rampen, wat het lastig maakt deze bestuurlijke verantwoordelijkheid invulling te geven. Daarentegen vindt de medische professie haar wensen onvoldoende op de bestuurlijke agenda terug. De duidelijke kloof tussen de bestuurlijke en de geneeskundige wereld is in het kader van de ontwikkeling naar de veiligheidsregio's ongewenst. PAOG De programmacommissie Post Academisch Onderwijs Urgentiegeneeskunde en de themacommissie Macht en onmacht in de rampengeneeskunde er opnieuw in geslaagd om een overzicht te geven over de huidige stand van zaken op een van de terreinen van de urgentiegeneeskunde, namelijk de rampengeneeskunde, Vitale functies onder rampen-omstandigheden en Urgentiegeneeskunde en triage, is voor een multidisciplinaire benadering gekozen. Het is te verwachten dat dit boek, een kataliserende werking heeft op de ontwikkeling van het kennisnetwerk rondom de thematiek van de bestuurlijke aspecten in de rampengeneeskunde.

Specificaties

ISBN/EAN 9789035228252
Druk 1