Menu
Sluiten

Kwaliteit van zorg van zorginhoudelijke benadering naar bedrijfskundige

Harteloh, P.P.M.. Casparie, A.F.
ISBN/EAN 9789035219519
Druk 4
Steeds meer artsen, verpleegkundigen, paramedici en beleidsmedewerkers houden zich bezig met kwaliteitszorg. Hierbij zijn verschillende benaderingen mogelijk. In een bedrijfskundige aanpak gebruikt men een systeemtheoretisch kader en wordt het perspectief van de patiënt centraal gesteld als een belangrijke bron van terugkoppeling over de kwaliteit van het geleverde product'zorg'. Bij de zorginhoudelijke benadering staat het perspectief van de beroepsbeoefenaar centraal en worden zowel het meten van zorgaspecten als het standaardiseren en protocolleren van de beroepsbeoefening gebruikt om de kwaliteit te waarborgen. De bedrijfskundige aanpak lijkt inmiddels het dominante paradigma in de gezondheidszorg te zijn geworden. De zorginhoudelijke benadering heeft echter geenszins aan belang ingeboet. De roep om integratie van beide modellen wordt dan ook steeds luider. Hoe kan die integratie nu gerealiseerd worden? Hoe kan een kwaliteitssysteem worden ontwikkeld waarin het specifieke karakter van de gezondheidszorg centraal staat? In de vierde, herziene druk staan deze vragen centraal. Er wordt ingegaan op definities van kwaliteit, de uitwerking en zorginhoudelijke motieven van beleidsvoornemens zoals de overheid die begin jaren negentig formuleerde in de 'Nota Kwaliteit van Zorg', alsmede verschillende methoden en technieken van kwaliteitszorg. Tot slot behandelt het boek de opzet en uitwerking van een kwaliteitssysteem voor zorginstellingen. Het NEN-EN-ISO 9000-model vormt hiervoor een leidraad. BELEID EN MANAGEMENT GEZONDHEIDSZORG In de reeks Beleid en Management Gezondheidszorg verschijnen publicaties die betrekking hebben op beleids- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg. Binnen dit kader komt een breed scala van onderwerpen aan de orde op het gebied van zowel instellingsmanagement als overheidsbeleid. Dit terrein wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd, zoals de economische, de juridische, de sociaal-medische en de organisatorische. De reek
Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd
Winkelwagen
Sluiten