• Tot 10% korting
  • Ook 2e hands studieboeken
  • Gratis verzending
9789035216273 - Gezegd en gezwegen uitgangspunten voor de therapie bij spraak- en taalge

Gezegd en gezwegen uitgangspunten voor de therapie bij spraak- en taalge

Goorhuis-Brouwer, S.M.

9789035216273 - Gezegd en gezwegen uitgangspunten voor de therapie bij spraak- en taalge

ISBN/EAN 9789035216273

Druk 2

De inhoud en de vorm van de taaltherapie bij jonge kinderen zijn in de loop van de jaren nogal veranderd. De taaltherapie is gebruik gaan maken van ideeën die zijn ontwikkeld binnen de orthopedagogie, de psychologie en de psycholinguïstiek. Men onderscheidt daarbij een meer sensomotorische en een meer linguïstisch georiënteerde aanpak. Dit boek benadert de therapie vanuit een pragmatisch-rationalistische positie. Het blijft dicht bij de praktijk en probeert de verschillende theoretische invalshoeken pragmatisch (in een totaalbeeld) te beschouwen en te integreren. De suggesties voor de taaltherapie gaan steeds uit van het totale ontwikkelingsbeeld van het kind. Het kind wordt geplaatst binnen zijn psychosociale omgeving en met eventueel kindgebonden beperkingen wordt rekening gehouden. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer is als orthopedagoog/spraakpatholoog verbonden aan de KNO-kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen, sectie Communicatieve stoornissen (KNO/CSK). Zij is betrokken bij de klinische research, de diagnostiek en de behandeling van spraak- en taalgestoorde kinderen. Zij is universitair hoofddocent bij de Faculteit der Geneeskunde voor het vakgebied Spraak- en taalpathologie bij kinderen. G.H.A. de Boer is logopediste en heeft een jarenlange behandelingservaring met spraak- en taalgestoorde kinderen. Zij is werkzaam geweest bij KNO/CSK en doceerde taalontwikkelingsstoornissen. Thans is zij afdelingsdirecteur van de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen.

Uitverkocht
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd