Menu
Sluiten

Psychologie van de levensloop

Craeynest, P.
ISBN/EAN 9789033458088
Druk 1
Psychologie van de levensloop schetst de belangrijkste ontwikkelingen van de levensloop van de mens.

In de traditionele ontwikkelingspsychologie wordt vaak te eenzijdig de nadruk gelegd op de ontwikkeling van het kind. In dit boek komen alle stadia van de menselijke ontwikkeling aan bod: vanaf het prille begin in buik van de moeder, de verschillende fasen in de ontwikkeling van het kind tot de verschillende ontwikkelingsstadia in het leven van de volwassene.

Psychologie van de levensloop is een herziene uitgave van het eerder bij Acco verschenen boek De levensloop van de mens. Bij de samenstelling van het boek werd de grootste zorg besteed aan de praktische bruikbaarheid en aan de helderheid en de vlotte leesbaarheid van de tekst.
Men vindt in het boek de belangrijkste theoretische inzichten uit het vakgebied, maar die worden telkens geïllustreerd met zeer herkenbare voorbeelden uit het alledaagse leven.Psychologie van de levensloop richt zich in de eerste plaats tot studenten en afgestudeerden uit de diverse psychosociale, pedagogische en paramedische opleidingen aan hogescholen. Maar ook iedereen die geboeid is door de mens en zijn ontwikkeling kan er heel wat inzichten uithalen.
Opvolger beschikbaar!
Compleet
Alles voor jouw opleiding
24/7 op de hoogte
Volg je bestelling in Mijn Studystore
Op tijd
Bij je thuisbezorgd

Psychologie van de levensloop

Craeynest, P.
ISBN/EAN
9789033489310

Druk
11

Wat ervaart een kind de eerste uren nadat het ter wereld kwam? Kon het voordien al iets voelen of waarnemen? Waarom kunnen wij ons niets meer herinneren uit onze eerste levensjaren? Is het verstandig om een kind tegelijk verschillende talen aan te leren? Wat kan je ondernemen tegen pestgedrag? Klopt het dat de puberteit op een steeds jongere leeftijd een aanvang neemt? In welk opzicht is blijvende groei mogelijk in de volwassenheid? Bestaat er echt zoiets als een mannelijke menopauze? En valt er iets te doen tegen de cognitieve achteruitgang bij het ouder worden? Psychologie van de levensloop geeft niet enkel antwoord op al deze vragen, maar plaatst een en ander ook binnen een overzichtelijk kader. Je vindt er een systematisch overzicht van hoe de mens evolueert van de wieg tot het graf. In tien hoofdstukken wordt de hele levenscyclus doorgelicht. In elke levensfase wordt zowel aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling voor zover die relevant is voor het gedrag, als aan de evolutie op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Bij de samenstelling van het boek werd de grootste zorg besteed aan de praktische bruikbaarheid van de geselecteerde inhouden en aan de helderheid en de didactische opbouw van de tekst. Het boek verzamelt de belangrijkste theoretische inzichten uit het vakgebied, maar illustreert die telkens met zeer herkenbare voorbeelden en observaties uit het alledaagse leven. Psychologie van de levensloop richt zich in de eerste plaats tot studenten en afgestudeerden uit de diverse psychosociale, pedagogische en paramedische opleidingen. Maar gezien de levensnabijheid van het onderwerp zal ieder die geboeid is door de mens en zijn ontwikkeling, er heel wat inzichten uit halen. OVER DE AUTEUR POL CRAEYNEST was gedurende vele jaren als docent verbonden aan de bacheloropleidingen toegepaste psychologie en sociaal werk in de hogescholen van Brussel en Kortrijk. Voordien werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan
€ 40,30
Op voorraad
Op voorraad. Vandaag besteld, uiterlijk 29-05 bezorgd
Aantal
Winkelwagen
Sluiten