• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Sociaal cognitieve vaardigheden test deel handleiding

Manen, T., Vanprins, P., Emmelkamp, P.

9789031362516 - Sociaal cognitieve vaardigheden test deel handleiding

Artikelomschrijving

Meet: sociaal cognitieve vaardigheden<br/>Leeftijdsbereik: kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar<br/>Afnameduur: ca. 30 minuten<br/>Toepasbaar in: Jeugd GGZ<br/>Kwalificatieniveau: 2 (psychodiagnostische scholing vereist)<br/><br/>Doel van de test<br/>Met de Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT) kan bepaald worden of kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zich sociaal cognitieve vaardigheden hebben eigen gemaakt die gerelateerd zijn aan hun leeftijd. Kinderen met problemen op dit gebied hebben vaak een (oppositioneel-opstandige) gedragsstoornis, ADHD of een aan autisme verwante stoornis. De test geeft aan welke eventuele tekorten in sociaal cognitieve vaardigheden er zijn. De SCVT staat op de lijst van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI). <br/><br/>Wat meet de SCVT?<br/>Met de SCVT worden acht sociaal cognitieve vaardigheden gemeten die zijn gerelateerd aan een bepaalde leeftijd van een kind.<br/>Deze vaardigheden zijn: <br/> Identificeren <br/> Discrimineren <br/> Differentiëren <br/> Vergelijken <br/> Zich verplaatsen <br/> Relateren <br/> Coördineren <br/> Verdisconteren <br/>Behaalt een kind niet de score die wordt verwacht bij zijn leeftijd dan is extra aandacht geboden voor een mogelijk problematische ontwikkeling.<br/><br/>Toepassingsmogelijkheden<br/>- Diagnose: van eventuele tekorten in de sociale informatieverwerking, bv. in het kader van indicatiestelling <br/>- Screening: van leeftijdsadequate ontwikkeling van sociaal cognitieve vaardigheden en selectie van kinderen die een achterstand laten zien in de normale ontwikkeling van sociale informatie verwerking. <br/>- Evaluatie: van de effectiviteit van behandelingen op het gebied van sociale informatieverwerking. <br/><br/>Afname<br/>De SCVT bestaat uit zeven verhaaltjes met bijbehorende plaatjes. Bi

Specificaties

Auteur Manen, T., Vanprins, P., Emmelkamp, P.
ISBN/EAN 9789031362516
Druk 2
€ 99,95
Verwachte bezorgdatum: 14-04

Artikelomschrijving

Meet: sociaal cognitieve vaardigheden<br/>Leeftijdsbereik: kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar<br/>Afnameduur: ca. 30 minuten<br/>Toepasbaar in: Jeugd GGZ<br/>Kwalificatieniveau: 2 (psychodiagnostische scholing vereist)<br/><br/>Doel van de test<br/>Met de Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT) kan bepaald worden of kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zich sociaal cognitieve vaardigheden hebben eigen gemaakt die gerelateerd zijn aan hun leeftijd. Kinderen met problemen op dit gebied hebben vaak een (oppositioneel-opstandige) gedragsstoornis, ADHD of een aan autisme verwante stoornis. De test geeft aan welke eventuele tekorten in sociaal cognitieve vaardigheden er zijn. De SCVT staat op de lijst van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI). <br/><br/>Wat meet de SCVT?<br/>Met de SCVT worden acht sociaal cognitieve vaardigheden gemeten die zijn gerelateerd aan een bepaalde leeftijd van een kind.<br/>Deze vaardigheden zijn: <br/> Identificeren <br/> Discrimineren <br/> Differentiëren <br/> Vergelijken <br/> Zich verplaatsen <br/> Relateren <br/> Coördineren <br/> Verdisconteren <br/>Behaalt een kind niet de score die wordt verwacht bij zijn leeftijd dan is extra aandacht geboden voor een mogelijk problematische ontwikkeling.<br/><br/>Toepassingsmogelijkheden<br/>- Diagnose: van eventuele tekorten in de sociale informatieverwerking, bv. in het kader van indicatiestelling <br/>- Screening: van leeftijdsadequate ontwikkeling van sociaal cognitieve vaardigheden en selectie van kinderen die een achterstand laten zien in de normale ontwikkeling van sociale informatie verwerking. <br/>- Evaluatie: van de effectiviteit van behandelingen op het gebied van sociale informatieverwerking. <br/><br/>Afname<br/>De SCVT bestaat uit zeven verhaaltjes met bijbehorende plaatjes. Bi

Specificaties

Auteur Manen, T., Vanprins, P., Emmelkamp, P.
ISBN/EAN 9789031362516
Druk 2